Playlisty Pokec
Reklama

THAT'S WHAT I WANT - text, preklad

playlist Playlist
One, two, three, fourRaz, dva, tři, čtyři
Need a boy who can cuddle with me all night
Keep me warm, love me long, be my sunlight
Tell me lies, we can argue, we can fight
Yeah, we did it before, but we'll do it tonight
That afro black boy with the gold teeth
He dark skin, lookin' at me like he know me
I wonder if he got the G or the B
Let me find out and see, he comin' over to me, yeah
Potřebuju kluka který se se mnou dokáže celou noc tulit,
Zahřívat mě, milovat se se mnou dlouze, být mým východem slunce,
Říkat mi lži, můžeme se hádat, můžeme se rvát,
Ano, už jsme to dělali předtím ale uděláme to dnes
Ten černý kluk s afrem a zlatými zuby,
Tmavá kůže, kouká na mě jako by mě znal
Jsem zvědavý jestli je G nebo B
Nechte mě to zjistit a vidět, přichází ke mě, ano
These days, I'm way too lonely
I'm missin' out, I know
These days, I'm way too alone
And I'm known for givin' love away but
Tyto dny, jsem příliš osamělý
Ztrácím to, já vím
Tyto dny, jsem příliš sám
A jsem známý pro rozdávání lásky ale
I want, someonе to love me
I need, someonе who needs me
'Cause it don't feel right when it's late at night
And it's just me in my dreams
So I want, someone to love
That's what I fuckin' want
Chci, někoho kdo mě bude milovat
Potřebuji, někoho kdo mě bude potřebovat
Protože se necítím v pořádku když je pozdě večer
A jsem tu jen já v mých snech
Takže chci, někoho milovat
To je to co kurva chci
Look, you know it's harder to find in these times
But I got nothin' but love on my mind (My mind)
I need a baby while I'm in my prime
Need an adversary to my down and weary
Like, tell me there's life when I'm stressin' at night
Be like, "You'll be okay" and, "Everything is alright," uh
Love me or nothin' 'cause I'm not wanting anything
But your loving, your body, and a little bit of your brain
Podívej, je to těžší najít to v dnešní době
Ale já nemám nic jiného v hlavě jen lásku
Potřebuju někoho když jsem v nejlepších letech
Potřebuju protihráče k mému skleslému a unavenému já
Jako, řekni mi že se dá žít když stresuji po nocích
Buď jako, "Budeš v pohodě" a "Všechno je dobrý" uh
Miluj mě nebo ne, protože já nechci nic
Ale tvoje láska, tvoje tělo a malý trošku inteligence
These days, I'm way too lonely
I'm missin' out, I know
These days, I'm way too alone
And I'm known for givin' love away but
Tyto dny, jsem příliš osamělý
Ztrácím to, já vím
Tyto dny, jsem příliš sám
A jsem známý pro rozdávání lásky ale
I want, someone to love me
I need, someone who needs me
'Cause it don't feel right when it's late at night
And it's just me in my dreams
So I want, someone to love
That's what I fuckin' want
I want, someone to love me
I need, someone who needs me
'Cause it don't feel right when it's late at night
And it's just me in my dreams
So I want, someone to love
That's what I fuckin' want
Chci, někoho kdo mě bude milovat
Potřebuji, někoho kdo mě bude potřebovat
Protože se necítím v pořádku když je pozdě večer
A jsem tu jen já v mých snech
Takže chci, někoho milovat
To je to co kurva chci
Chci, někoho kdo mě bude milovat
Potřebuji, někoho kdo mě bude potřebovat
Protože se necítím v pořádku když je pozdě večer
A jsem tu jen já v mých snech
Takže chci, někoho milovat
To je to co kurva chci

Text pridal DevilDan

Videa přidal Daegone

Preklad pridal Daegone

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.