Playlisty Pokec
Reklama

Stereo Hearts (Gym Class Heroes) - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My heart's a stereo
It beats for your, so listen close
Hear my thoughts in every note
Moje srdce je stereo
Bije pro tebe, tak poslouchej pozorně
Poslouchej mé myšlenky v každé notě
Make me your radio
Turn me up when you feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo
Udělej mě tvým rádiem
Pusť si mě hlasitěji, když se cítíš sklesle
Tahle melodie byla určena pro tebe
Zpívej spolu s mým stereem
If I was just another dusty record on the shelve
Will you blow me off and play me like everybody else
If I ask you to scratch my back, could you manage that
Like it read well, check it Travie, I can handle that
Furthermore, I apologize for any skipping tracks
This the last girl that play me left a couple cracks
I used to used to used to used to, now I'm over that
Cause holding grudges over love is ancient artifacts
Jestli jsem byl jen další zaprášená nahrávka na poličce
Sfoukneš mě a pustíš si mě jako všechny ostatní
Jestli se tě zeptám abys mi poškrábala záda, mohla bys to udělat
Jestli to čtu dobře, kontroluj to Travie, já to zvládnu
Dále se omlouvám za jakékoliv přeskakování skladeb
Tohle je poslední holka, která mě nechala zahrát pár skladeb
Zvykl jsem si být používaný, zvykl jsem si být používaný, teď jsem skončil
Protože nadváha záště nad láskou jsou starověké artefakty
If I could only find a note to make you understand
I sing a song and the image grab me by the hands
Keep myself inside your head, like your favorite tune
And know my heart is a stereo that only plays for you
Kdybych jen mohl najít notu, abys to pochopila
Zpívám písničku a představuji si, jak mě držíš za ruce
Uchovej si mě v hlavě, jako tvoji oblíbenou melodii
A já vím moje srdce je stereo, které hraje jen pro tebe
My heart's a stereo
It beats for you, so listen close
Hear my thoughts in every note
Moje srdce je stereo
Bije pro tebe, tak poslouchej pozorně
Poslouchej mé myšlenky v každé notě
Make me your radio
Turn me up when you feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo
Udělej mě tvým rádiem
Pusť si mě hlasitěji, když se cítíš sklesle
Tahle melodie byla určena pro tebe
Zpívej spolu s mým stereem
Oh oh oh oh To my stereo
Oh oh oh oh So sing along to my stereo
Oh oh oh oh s mým stereem
Oh oh oh tak zpívej spolu s mým stereem
If I wasn't old school, fifty pound boombox
Would you hold me on your shoulder, wherever you walk
Would you turn my volume up before of the cops
And crank it higher everytime they told you to stop
And all I ask is that you don't get mad at me
When you have to purchase mad D batteries
Appreciate every mixtape your friends make
You never know we come and go like we're on the interstate
Kdybych nebyl stará škola, padesátilibrový kazeťák
Mohla bys mě držet na rameni kamkoliv bys šla
Zesílila bys moji hlasitost před policajty
A dala bys to hlasitěji vždy, když by řekli ať přestaneš
A všechno co žádám je abys za mě nezešílela
Když budeš muset koupit šílené D baterie
Ocením každou mixkazetu kterou tvý přátelé udělají
Nikdy nevíš, budeme přicházet a odcházet jako bychom byli mezi dvěma státy
I think finally found a note to make you understand
If you can hear it, sing along and take me by the hands
Keep myself inside your head, like your favorite tune
And know my heart is a stereo that only plays for you
Myslím, že jsem konečně našel notu, kterou pochopíš
Pokud to slyšíš, zpívej dál a vezmi mě za ruce
Uchovej si mě v hlavě, jako tvoji oblíbenou melodii
A víš, že moje srdce je stereo, které hraje jen pro tebe
My heart's a stereo
It beats for you, so listen close
Hear my thoughts in every note
Moje srdce je stereo
Bije pro tebe, tak poslouchej pozorně
Poslouchej mé myšlenky v každé notě
Make me your radio
Turn me up when you feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo
Udělej mě tvým rádiem
Pusť si mě hlasitěji, když se cítíš sklesle
Tahle melodie byla určena pro tebe
Zpívej spolu s mým stereem
Oh oh oh oh To my stereo
Oh oh oh oh So sing along to my stereo
Oh oh oh oh s mým stereem
Oh oh oh tak zpívej spolu s mým stereem
I only pray you never leave me behind
Because good music can be so hard to find
I take your hand and pull it closer to mine
Thought love was dead, but now you're changing my mind
Jen se modlím, že mě nikdy neopustíš
Protože dobrou hudbu může být tak těžké najít
Beru tvoji ruku a táhnu ji blíže k té mé
Myslel jsem, že láska je mrtvá, ale teď jsi změnila můj názor
My heart's a stereo
It beats for you, so listen close
Hear my thoughts in every note
Moje srdce je stereo
Bije pro tebe, tak poslouchej pozorně
Poslouchej mé myšlenky v každé notě
Make me your radio
Turn me up when you feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo
Udělej mě tvým rádiem
Pusť si mě hlasitěji, když se cítíš sklesle
Tahle melodie byla určena pro tebe
Zpívej spolu s mým stereem
Oh oh oh oh s mým stereem
Ooh oh oh tak zpívej spolu s mým stereem
Oh oh oh oh To my stereo
Oh oh oh oh So sing along to my stereo

Text pridala bedasong

Video přidala TeriiF

Preklad pridala TeriiF

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Stereo Hearts

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.