Playlisty Pokec
Reklama

My Love - text, preklad

Ukáž pieseň na Facebook

My love, my loveMoje láska, moje láska
She's so sexy, so cool
She's the baddest girl I seen
I'm wonderin why
I only see her in my dreams
The love of my life,
She's the only one for me
My l-o-v-e, oh my l-o-v-e
Ona je tak sexy, tak v pohodě
Ona je nejhorší holka co jsem viděl
Zajímá mě proč
Jen ji jsem viděl v mých snech
Láska mého života,
Ona ta jediná jen pro mě
Moje l-á-s-k-a, oh moje l-á-s-k-a
Baby, you're my shooting star
Ride with me and I'll take you far
Explore the world, and back around
You lift me up, and you hold me down (you hold the crown)
And you make this team
There's no couple like this, king & queen
There's no other couple like, you & me
You're the girl of my dreams, my everything
I love this feelin, your love is healin
I need it, I breathe it
No way I'd ever leave it
I'm so into you, don't what I'd do
Your love is so true
It's just me & my boo
Baby, ty jsi má hvězda
Pojeď se mnou a vezmu tě daleko
Objevme svět, a zpět kolem
Ty Zvedni mě, a budete držet mě (podržíte koruny)
A vy, aby tento tým
Neexistuje žádný pár, jako je, Král & královna
Neexistuje žádný jiný pár, jako, ty & já
Jsi dívka mých snů, moje všechno
Miluju ten pocit, tvoje láska je lék
Potřebuju ji, dýchám
V žádném případě bych tě nikdy neopustil
Jsem tak do tebe, nevím, co dělat
Tvoje láska je tak pravdivá
Je to jen já a moje nemožnost
She's so sexy, so cool
She's the baddest girl I seen
I'm wonderin why
I only see her in my dreams
The love of my life,
She's the only one for me
My l-o-v-e, oh my l-o-v-e
Ona je tak sexy, tak v pohodě
Ona je nejhorší holka co jsem viděl
Zajímá mě proč
Jen ji jsem viděl v mých snech
Láska mého života,
Ona ta jediná jen pro mě
Moje l-á-s-k-a, oh moje l-á-s-k-a
I never thought I'd find another love like this
I'll never forget the first time we kissed (we kissed)
Your body against mine
The touch of your skin, your lips
Such a beautiful kiss (such a beautiful kiss)
Nikdy jsem že bych našel lásku takhle
Nikdy nezapomenu jak jsme se poprvé políbili (jsme se políbili)
Tvoje tělo proti mému
Dotek kůži, tvoje rty
Takový krásný polibek (takový krásný polibek)
My l-o-v-e, she elevate me
She fly & so free, was blind now I see
And without her, now what would I be
Not what I am, but I'd still be a g
I'd still be hype, I'd still shine bright
But who'd be there to hold me so tight
Who'd be there when it's lonely at night
My wife, so right, the love of my life
Má l-á-s-k-a, mě pozvedne
létá & tak volně, byl jsem slepý teď vidím
Bez ní nevím co budu
Co nejsem já, ale já bych ještě g
Já bych ještě humbuk, tak bych zářil jasně
Ale kdo by se mi držel tak těsně
Kdo by tam byl, když jsem osamělý v noci
Moje žena, tak správně, láska mého života
She's so sexy, so cool
She's the baddest girl I seen
I'm wonderin why
I only see her in my dreams
The love of my life,
She's the only one for me
My l-o-v-e, oh my l-o-v-e
Ona je tak sexy, tak v pohodě
Ona je nejhorší holka co jsem viděl
Zajímá mě proč
Jen ji jsem viděl v mých snech
Láska mého života,
Ona ta jediná jen pro mě
Moje l-á-s-k-a, oh moje l-á-s-k-a
We're so picture perfect, I can't imagine
My life without you (l-o-v-e)
It's like I'm floatin on air, whenever you're here
Baby come with me and I'll take you there
Jsme tak dokonalý obraz, neumím si to představit,
Můj život bez tebe (l-á-s-k-o)
Je to jako bych létal na vzduchu, když jsem tady
Zlato, pojď se mnou a půjdem spolu
She's so sexy, so cool
She's the baddest girl I seen
I'm wonderin why
I only see her in my dreams
The love of my life,
She's the only one for me
My l-o-v-e, oh my l-o-v-e
Ona je tak sexy, tak v pohodě
Ona je nejhorší holka co jsem viděl
Zajímá mě proč
Jen ji jsem viděl v mých snech
Láska mého života,
Ona ta jediná jen pro mě
Moje l-á-s-k-a, oh moje l-á-s-k-a
She's so sexy, so cool
She's the baddest girl I seen
I'm wonderin why
I only see her in my dreams
The love of my life,
She's the only one for me
My l-o-v-e, oh my l-o-v-e
L-o-v-e, l-o-v-e
L-o-v-e, l-o-v-e
Ona je tak sexy, tak v pohodě
Ona je nejhorší holka co jsem viděl
Zajímá mě proč
Jen ji jsem viděl v mých snech
Láska mého života,
Ona ta jediná jen pro mě
Moje l-á-s-k-a, oh moje l-á-s-k-a
She's so sexy, so cool
She's the baddest girl I seen
I'm wonderin why
I only see her in my dreams
The love of my life,
She's the only one for me
My l-o-v-e, oh my l-o-v-e
(Oh my l-o-v-e)
Ona je tak sexy, tak v pohodě
Ona je nejhorší holka co jsem viděl
Zajímá mě proč
Jen ji jsem viděl v mých snech
Láska mého života,
Ona ta jediná jen pro mě
Moje l-á-s-k-a,
(Ach moje l-á-s-k-a)

Text pridala TeRinQa

Video přidala TeRinQa

Preklad pridala Lenulinka93

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.