Playlisty Pokec
Reklama

Uncover - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Nobody sees, nobody knows
We are a secret, can't be exposed
That's how it is, that's how it goes
Far from the others
Close to each other.
Nikto nevidí, nikto nevie
Sme tajní, nemôžeme byť vystavený
Takto to je, takto to chodí
Ďaleko od ostatných
Blízko pri sebe.
In the daylight, in the daylight
When the sun is shinin'-
On a late night, on a late night
When the moon is blindin'
In the plain sight - Plain sight
Like stars in hidin'
You and I burn on, on.
V dennom svetle, v dennom svetle
Keď slnko svieti
Za pozdnej noci, za pozdnej noci
Keď mesiac oslepuje
obyčajné oči - oči
Rovnako ako hviezdy v úkrytu
Ty a ja horíme.
Put two and to-gether - for-ever
We'll never change
Two and to-gether
We'll never change.
Dať dve spolu - navždy
My sa nikdy nezmeníme
Dve spolu
My sa nikdy nezmeníme
Nobody sees, nobody knows
We are a secret, can't be exposed
That's how it is, that's how it goes
Far from the others
Close to each other
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover, cover, cover.
Nikto nevidí, nikto nevie
Sme tajní, nemôžeme byť vystavený
Takto to je, takto to chodí
Ďaleko od ostatných
Blízko pri sebe.
To je keď sa odhalíme,odhalíme,odhalíme
To je keď sa odhalíme,odhalíme,odhalíme
My asylum, my asylum
Is in your arms
When the world gives heavy burdens
I can bear it thousand tons
On your shoulder, on your shoulder
I can reach an endless sky
Feels like paradise.
Môj azyl, môj azyl
Je v tvojom náručí
Keď sa svet dáva ťažké bremená
Môžem zniesť tisíc ton
Na tvojich ramenách, na tvojich ramenách
Môžem dosiahnuť nekonečné nebo
Pocit ako raj.
Put two and to-gether - for-ever
We'll never change
Two and to-gether
We'll never change.
Dať dve spolu - navždy
My sa nikdy nezmeníme
Dve spolu
My sa nikdy nezmeníme
Nobody sees, nobody knows
We are a secret, can't be exposed
That's how it is, that's how it goes
Far from the others,
Close to each other.
That's when we uncover, cover, cover,
That's when we uncover, cover, cover.
Nikto nevidí, nikto nevie
Sme tajní, nemôžeme byť vystavený
Takto to je, takto to chodí
Ďaleko od ostatných
Blízko pri sebe.
To je keď sa odhalíme,odhalíme,odhalíme
To je keď sa odhalíme,odhalíme,odhalíme
We could build a universe, right here
All the world could disappear.
Wouldn't notice, wouldn't care
We could build a universe, right here
The world could disappear
Yeah, I just need you near.
Mohli by sme postaviť vesmír, tu
Celý svet zmizne.
Nevšimne, bolo by to jedno
Mohli by sme postaviť vesmír, tu
Svet by mohol zmiznúť
Jo, len potrebujem ťa blízko.
Nobody sees, nobody knows
We are a secret, can't be exposed
That's how it is, that's how it goes
Far from the others
Close to each other
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover.
Nikto nevidí, nikto nevie
Sme tajní, nemôžeme byť vystavený
Takto to je, takto to chodí
Ďaleko od ostatných
Blízko pri sebe.
To je keď sa odhalíme,odhalíme,odhalíme
To je keď sa odhalíme,odhalíme,odhalíme
To je keď sa odhalíme.

Text pridala sani2

Text opravila vockovabara

Videa přidali DevilDan, Adria11

Preklad pridala Avokilus

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.