Playlisty Akcie
Reklama

Bad Boys - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Ask me to stay and I'm not gonna leave
Don't make me wait with my heart on my sleeve
'Cause I won't go 'less you want me too
I'll surrender it all for you
Požádej mě, abych zůstala a já neodejdu
Nenech mě čekat se srdcem na dlani
Protože já neodejdu, dokud mi to nepřikážeš
Pro tebe se vzdám úplně všeho
Friends turn to foes I don't know who to trust
You say I worry, I worry too much
But I can't help what I'm feeling now
I just want us to be somehow
Kamarádi se mění v nepřátele, nevím komu věřit
Říkáš, že se bojím, příliš bojím
Ale nemůžu pomoct tomu, co cítím
Jenom chci, abychom nějakým způsobem byli
I said there's something 'bout the bad boys
That makes the good girls fall in love
I said there's something 'bout the bad boys
That makes the good girls fall in love
Řekla jsem, že je něco na zlých klucích,
Co nutí hodné holky zamilovat se
Řekla jsem, že je něco na zlých klucích,
Co nutí hodné holky zamilovat se
Clear as a crystal and sharp as a knife
Words will be words 'till you bring them to life
Show the whole world that you're mine alone
Tell 'em girls to go find their own
Čistý jako křišťál a ostrý jako nůž
Slova budou slovy, dokud je nepřivedeš k životu
Ukaž světu, že jsi jen můj
Řekni těm holkám, aby si šly najít svého vlastního
I said there's something 'bout the bad boys
That makes the good girls fall in love
Řekla jsem, že je něco na zlých klucích,
Co nutí hodné holky zamilovat se
(And if you're no good for me) (A jestli pro mě nejsi dobrý)
I said there's something 'bout the bad boys
That makes the good girls fall in love
Řekla jsem, že je něco na zlých klucích,
Co nutí hodné holky zamilovat se
(And if you're no good for me) (A jestli pro mě nejsi dobrý)
Don't leave me stranded
(And if you're no good for me)
Don't leave me, oh
(And if you're no good for me)
Nenechávej mě osamocenou
(A jestli pro mě nejsi dobrý)
Neopouštěj mě, oh
(A jestli pro mě nejsi dobrý)
I'd rather feel abandoned
(And if you're no good for me)
Then please be gone
(And if you're no good for me)
Radši se budu cítit opuštěná
(A jestli pro mě nejsi dobrý)
Tak buď prosím pryč
(A jestli pro mě nejsi dobrý)
I said there's something 'bout the bad boys
That makes the good girls fall in love
Řekla jsem, že je něco na zlých klucích,
Co nutí hodné holky zamilovat se
(And if you're no good for me) (A jestli pro mě nejsi dobrý)
I said there's something 'bout the bad boys
That makes the good girls fall in love
Řekla jsem, že je něco na zlých klucích,
Co nutí hodné holky zamilovat se
(And if you're no good for me) (A jestli pro mě nejsi dobrý)

Text pridal __HaTeR__

Text opravila BurningRed17

Video přidal __HaTeR__

Preklad pridala Andina13

Preklad opravila BurningRed17

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.