Playlisty Pokec
Reklama

They're Coming To Take Me Away - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Remember when you ran away and I got on my knees
And Begged you not to leave because I'd go berzerk?
Well, you left me anyhow and the days got worse and worse
And now you see I've gone completely out of my mind
Vzpomínáš si, jak jsi utekla, a já klečel na kolenou
A žadonil jsem, abys neodcházela, protože jinak zešílím?
No, opustila jsi mě tak či tak a dny byly horší a horší
A teď vidíš, že jsem zcela přišel o rozum
And They're coming to take me away Ha Ha
They're coming to take me away ho ho he he ha ha
To the funny farm where life is beautiful all the time
And I'll be happy to see those nice young men
In their clean white coats
And they're coming to take me away ha ha
A oni přicházejí, aby mě odvedli pryč, ha ha
Přicházejí, aby mě odvedli pryč, ho ho, he he, ha ha
Na veselou farmu, kde je život pořád nádherný
A já budu šťastný, že uvidím tyto hodné mladé muže
V jejich čistých bílých pláštích
A oni přicházejí, aby mě odvedli pryč, ha ha
You thought it was joke and so you laughed
You laughed when I had said
That losing you would make me flip my lid, right?
You know you laughed, I heard you laugh,
You laughed, you laughed and laughed and then you left
But now you know I'm utterly mad
Myslela sis, že je to vtip a tak ses smála
Smála ses, když jsem řekl
Že při ztrátě tebe bych se přestal ovládat, pravda?
Ty víš, že ses smála, slyšel jsem, jak ses smála
Smála ses, smála ses a smála ses a pak jsi odešla
Ale teď víš, že je ze mě naprostý blázen
And they're coming to take me away Ha Ha
They're coming to take me away ho ho he he ha ha
To the happy home with trees and flowers
And chirping birds and basket weavers
Who sit and smile and twiddle their thumbs and toes
They're coming to take me away ha ha
A oni přicházejí, aby mě odvedli pryč, ha ha
Přicházejí, aby mě odvedli pryč, ho ho, he he, ha ha
Do šťastného domova se stromy a květinami
A cvrlikajícími ptáčky a pletači košíků
Kteří sedí a usmívají se a protáčejí si prsty
A oni přicházejí, aby mě odvedli pryč, ha ha
I cooked your food, I cleaned your house,
And this is how you paid me back
For all my kind unselfish loving deeds. Huh?
Well you just wait they'll find you yet, and when they do
They'll put you in the ASPCA you mangy mutt
Vařil jsem ti jídlo, uklízel jsem ti dům
A takhle jsi mi oplatila
Všechny mé formy nesobeckých milujících skutků. Hm?
Fajn, jen čekej, než tě najdou, a až se tak stane
Dají do do ASPCA, ty prašivej podvraťáku
And They're coming to take me away Ha Ha
They're coming to take me away ho ho he he ha ha
To the funny farm where life is beautiful all the time
And I'll be happy to see those nice men
In their clean white coats
They're coming to take me away Ha Ha
To the happy home with trees and flowers
And chirping birds and basket weavers
Who sit and smile and twiddle thier thumbs and toes
They're coming to take me away Ha Ha Ha
A oni přicházejí, aby mě odvedli pryč, ha ha
Přicházejí, aby mě odvedli pryč, ho ho, he he, ha ha
Na veselou farmu, kde je život pořád nádherný
A já budu šťastný, že uvidím tyto hodné mladé muže
V jejich čistých bílých pláštích
A oni přicházejí, aby mě odvedli pryč, ha ha
Do šťastného domova se stromy a květinami
A cvrlikajícími ptáčky a pletači košíků
Kteří sedí a usmívají se a protáčejí si prsty
A oni přicházejí, aby mě odvedli pryč, ha ha ha
Your home the one the bank foreclosed
You cried to me Monogamy is the way
We both must live or you'll feel hurt.
But, I see, I see there's someone new
Your anxious poly-pure-bred coat was even gone
At our place while I paid the rent, thanks!
Banka ti zabavila tvůj dům
Křičela jsi na mě, že monogamie je způsob
Jakým musíme oba žít, jinak se budeš cítit ublíženě
Ale, já vidím, vidím, že tu je někdo nový
Dokonce i tvůj úzkostlivý polytechnický čistokrevný povlak
Zůstal v našem domě, zatímco jsem platil nájem, díky!
And They're coming to take me away Ha Ha
They're coming to take me away ho ho he he ha ha
To the loony bin with all you can eat perscription drugs like thorizine, and lithium, and electric shock and insulin
They're coming to take me away Ha Ha
A oni přicházejí, aby mě odvedli pryč, ha ha
Přicházejí, aby mě odvedli pryč, ho ho, he he, ha ha
Do bláznivého koše s recepty na léky, kolik jich jen sníš
Jako jsou thorizin, a rtuť, a elektrický šok a inzulín
Přicházejí, aby mě odvedli pryč, ha ha

Text pridal PsychoKiller

Text opravil PsychoKiller

Video přidal PsychoKiller

Preklad pridal PsychoKiller

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.