Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist
Seasons may change
But we won't change
Isn't it sweet how we know that already?
Winter to spring
Spring back to fall
Isn't it cool how nothing here changes at all?
Roční období se možná mění
Ale my se nezměníme
Není to sladký, jak už to víme?
Zima do jara
Jaro zpátky do podzimu
Není to cool, jak se tu nic nemění?
You make me feel I'm invincible
Just like I wanted
No more candle in the wind
It's not like I'm invisible
Not like before when I
Was burning at both ends
Cítím se kvůli tobě neporazitelná
Přesně, jak jsem chtěla
Už žádná svíčka ve větru
Není to tak, že jsem neviditelná
Ne tak, jako dřív, když
jsem hořela na obou koncích
We did it for fun, we did it for free
I did it for you, you did it for me
We did it for the right reasons
We did it for the right reasons
Udělali jsme to pro zábavu, udělali jsme to pro svobodu
Udělala jsem to pro tebe, tys to udělal pro mě
Udělali jsme to ze správných důvodů
Udělali jsme to ze správných důvodů
Seasons may change
But we won't change
Isn't it strange how different we are from all of our friends?
Seasons will turn
The world it will turn
The only thing we'll turn is the pages of all the poems we burn
Roční období se možná mění
Ale my se nezměníme
Není to divný, jak jsme odlišný od všech našich kamarádů?
Roční období se změní
Svět se otočí
Jediná věc, kterou otočíme my, budou stránky všech básní, které spálíme
Honey, you make me feel I'm invincible
It's just like I wanted
No more candle in the wind
It's not like I'm invisible
Like I was before
No more burning at both ends
Zlato, cítím se kvůli tobě neporazitelná
Přesně, jak jsem chtěla
Už žádná svíčka ve větru
Není to tak, že jsem neviditelná
Jak jsem byla dřív
už žádné hoření na obou koncích
Now, I do it for fun, I do it for free
I do it for you, you do it for me
We did it for the right reasons
We did it for the right reasons
Teď, dělám to pro zábavu, dělám to pro svobodu
Dělám to pro tebe, ty to děláš pro mě
Udělali jsme to ze správných důvodů
Udělali jsme to ze správných důvodů
I remember watching how green was my valley
But I was thinking how deep was the canyon that you came from?
Television static was quite overwhelming
Was it because of the cabin, the candles in the wind?
Pamatuju si, jak jsem pozorovala, jak bylo mé údolí zelené
Ale přemýšlela jsem, jak hluboký byl kaňon, ze kterého pocházíš?
Televizní šum byl docela ohromující
Bylo to kvůli té chatě, svíčkám ve větru?
We've done it for fun, we've done it for free
I showed up for you, you showed up for me
We did it for the right reasons
We did it for fun, we did it for free
When I was young till eternity
I'll do it for the right reasons
Withstanding all the time, changes and seasons
Děláme to pro zábavu, děláme to pro svobodu
Já se objevila pro tebe, ty ses objevil pro mě
Udělali jsme to ze správných důvodů
Udělali jsme to pro zábavu, udělali jsme to pro svobodu
Když jsem byla až na věky mladá
Udělám to ze správných důvodů
Snáším to pořád, změny a roční období
The right reasons Ze správných důvodů

Text pridal LDR-lyrics

Videa přidali LDR-lyrics, TightInSilk

Preklad pridala TightInSilk

Preklad opravil TheMira

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.