Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
What would you do if I told you, you make me crazy
To see your pretty pics on Sunset Boulevard?
And it makes me lazy, so I smoke cigarettes
Just to understand the smog
Co bys dělal, kdybych ti řekla, že z tebe šílím
když vidím tvoje hezké fotky na Sunset Boulevard
A z toho jsem líná, tak kouřím cigarety
Jen abych porozuměla smogu
I love you lots like polka-dots
You're killing me more
Than coffee pots and Insta dots
With every drop I pour
And if I had to do it all
Again I would because, babe, in the end
It brought me here to you
Miluju tě jako polka-dots
Zabíjíš mě víc než
konvice na kávu a Insta dots
S každou kapkou, kterou naleju
A kdybych to měla udělat celé
znovu, udělala bych to, protože lásko, na konci
mě to přivedlo k tobě
I left Calabasas, escaped all the ashes
Ran into the dark
And it made me wild, wild, wild at heart
The cameras have flashes, they cause the car crashes
But I'm not a star
If you love me, you'll love me
'Cause I'm wild, wild at heart
If they love me, they'll love me
'Cause I'm wild, wild at heart
Opustila jsem Calabasas, unikla celému tomu prachu
Běžela do tmy
A jsem z toho divoká, divoká, mám divoké srdce
Kamery mají záblesky, způsobují dopravní nehody
Ale já nejsem hvězda
Jestli mě miluješ, budeš mě milovat
Protože jsem divoká, v srdci divoká
Jestli mě milujou, budou mě milovat
Protože jsem divoká, v srdci divoká
What would you do if I wouldn't sing for them no more?
Like if you heard I was out in the bars drinking jack and coke
Goin' crazy for anyone who would listen to my stories, babe?
Time after time, I think about leaving
But you know that I never do, just 'cause you keep me believing
Co bys dělal, kdybych už pro ně nezpívala?
Kdyby ses doslechnul, že jsem v baru a piju jacka a colu
a zblázím se do každého, kdo poslouchá moje historky, lásko?
Čas od času, přemýšlím o odchodu
Ale víš, že to nikdy neudělám, protože kvůli tobě dál věřím
I love you lots, despite the odds
You're killing me, Joe
And all these thoughts brought us apart
And that's okay, too
'Cause even in the worst of times
You saw the best of me
And that's why I stay here with you
Moc tě miluju, navzdory všemu
Zabíjíš mě, Joe
A všechny tyhle myšlenky nás rozdělily
A to je taky v pořádku
Protože i v nejtěžších chvílích
Jsi ve mně viděl to nejlepší
A proto tady s tebou zůstávám
I left Calabasas, escaped all the ashes
Ran into the dark
And it made me wild, wild, wild at heart
The cameras have flashes, they cause the car crashes
But I'm not a star
If you love me, you'll love me
'Cause I'm wild, wild at heart
If you love me, you'll love me
'Cause I'm wild, wild at heart
Opustila jsem Calabasas, unikla celému tomu prachu
Běžela do tmy
A jsem z toho divoká, divoká, mám divoké srdce
Kamery mají záblesky, způsobují dopravní nehody
Ale já nejsem hvězda
Jestli mě miluješ, budeš mě milovat
Protože jsem divoká, v srdci divoká
Jestli mě milujou, budou mě milovat
Protože jsem divoká, v srdci divoká
'Cause, baby, I'm wild at heart
If you love me, you'll love me
'Cause I'm wild at heart
Baby, I'm wild, wild at heart
If they love me, they'll love me
'Cause I'm wild, wild at heart
If they love me, they'll love me
'Cause I'm wild, wild at heart
Protože, lásko, jsem v srdci divoká
Jestli mě miluješ, budeš mě milovat
Protože jsem divoká, v srdci divoká
Lásko, jsem divoká, divoká v srdci
Jestli mě milujou, budou mě milovat
Protože jsem divoká, v srdci divoká
Jestli mě milujou, budou mě milovat
Protože jsem divoká, v srdci divoká

Text pridal LDR-lyrics

Videa přidali LDR-lyrics, TightInSilk

Preklad pridala TightInSilk

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.