Playlisty Pokec
Reklama

Tulsa Jesus Freak - text, preklad

playlist Playlist
You should stay that close to Jesus
Keep that bottle at your hand, my man
Find your way back to my bed again
Sing me like a Bible hymn
We should go back to Arkansas
Trade this body for the can of Gin
Like a little peace of heaven
No more candle in the wind
Měl bys zůstat blízko Ježíše
Nechat si tu láhev v ruce, můj muži
Najdi si svou cestu zpět do mojí postele
Zpívej mi, jako chvalozpěv z Bible
Měli bychom se vrátit do Arkansasu
Vyměň tohle tělo za plechovku ginu
Jako malý kousek nebe
Už žádná svíčka ve větru
You should come back to our place, baby
Don't be afraid of our love
On the second floor, darling
In the second flat, hurry up
Cause down in Arkansas
The stores are all closed
The kids in their hoodies, they dance super slow
White hot forever
And only God knows
Měl by ses vrátit zpátky k nám, lásko
Neboj se naší lásky
Ve druhém patře, drahoušku
Ve druhém bytě, pospěš si
Protože v Arkansasu
Všechny obchody jsou zavřené
Děcka v mikinách, tancujou fakt pomalu
Bílé horko navždy
A jen Bůh ví
You should stay that close to Jesus
Keep that bottle at your hand, my man
Find your way back to my bed again
Sing me like a Bible hymn
We should go back to Arkansas
Trade this body for that can of Gin
Like a little peace of heaven
No more candle in the wind
Měl bys zůstat blízko Ježíše
Nechat si tu láhev v ruce, můj muži
Najdi si svou cestu zpět do mojí postele
Zpívej mi, jako chvalozpěv z Bible
Měli bychom se vrátit do Arkansasu
Vyměň tohle tělo za plechovku ginu
Jako malý kousek nebe
Už žádná svíčka ve větru
We'll be white hot forever
White hot forever
White hot forever
And ever and ever
Amen
Budeme doběla rozpálení doběla navždy
Bílé horko navždy
Bílé horko navždy
A navždy a navždy
Amen
Could I come back to the ranch, baby?
Have to get away for a while
Just to rest my nerves, darling
Kinda make you laugh with my smile
You know when you chose me
I was nothing but ordinary
And now the wind's blowing
Reminding you of what you know
Mohla bych se vrátit zpátky na ranč, lásko?
Musím na chvíli vypadnout
Aby si moje nervy odpočinuly, drahoušku
Docela tě rozesmívám svým úsměvem
Víš, že když sis mě vybral
Byla jsem obyčejná
A teď vítr fouká
Připomíná ti to, co víš
You should stay that close to Jesus
Keep that bottle at your hand, my man
Find your way back to my bed again
Sing me like a Bible hymn
We should go back to Arkansas
Trade this body for that can of Gin
Like a little peace of heaven
No more candle in the wind
Měl bys zůstat blízko Ježíše
Nechat si tu láhev v ruce, můj muži
Najdi si svou cestu zpět do mojí postele
Zpívej mi, jako chvalozpěv z Bible
Měli bychom se vrátit do Arkansasu
Vyměň tohle tělo za plechovku ginu
Jako malý kousek nebe
Už žádná svíčka ve větru
We'll be white hot forever
White hot forever
White hot forever
And ever and ever
The end
Budeme doběla rozpálení navždy
Bílé horko navždy
Bílé horko navždy
A navždy a navždy
Konec
White hot forever
White hot forever
White hot forever
And ever and ever
Amen
Bílé horko navždy
Bílé horko navždy
Bílé horko navždy
A navždy a navždy
Amen
(You should stay that close to Jesus
Keep that bottle at your hand, my man
Find your way back to my bed again
Sing me like a Bible hymn
We should go back to Arkansas
Trade this body for that can of Gin
Like a little peace of heaven
No more candle in the wind)
(Měl bys zůstat blízko Ježíše
Nechat si tu láhev v ruce, můj muži
Najdi si svou cestu zpět do mojí postele
Zpívej mi, jako chvalozpěv z Bible
Měli bychom se vrátit do Arkansasu
Vyměň tohle tělo za plechovku ginu
Jako malý kousek nebe
Už žádná svíčka ve větru)

Text pridal LDR-lyrics

Videa přidali LDR-lyrics, TightInSilk

Preklad pridala TightInSilk

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.