Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Mm-mm-mm-mm, mm-mm-mm
Mm-mm-mm-mm, mm-mm-mm
Mm-mm-mm-mm, mm-mm-mm
Mm-mm-mm-mm, mm-mm-mm
I've been out on that open road
You can be my full time daddy
White and gold
Singing blues has been getting old
You can be my full time baby
Hot or cold
Jsem venku na té otevřené silnici
Můžeš být můj taťka na plný úvazek
Bílý a zlatý
Zpívat blues už je trochu ohrané
Můžeš být moje zlato na plný úvazek
Žhavý nebo chladný
Don't break me down
I've been traveling too long
I've been trying too hard
With one pretty song
Nesrážej mě dolů
Cestovala jsem příliš dlouho
Přespříliš jsem se snažila
S jednou hezkou písní
I hear the birds on the summer breeze
I drive fast, I am alone at midnight
Been trying hard not to get into trouble
But I, I've got a war in my mind
So I just ride, just ride, I just ride, just ride
Slyším ptáky v letním vánku
Jedu rychle, jsem sama o půlnoci
Tolik jsem se snažila nedostat se do problémů
Ale já, já mám válku v hlavě
Tak jen jedu, jen jedu, jen jedu, jen jedu
Dying young and playing hard
That's the way my father made his
life an art
Drink all day and we talk till dark
That's the way the road dogs do it
Light 'til dark
Umírat mlád a tvrdě hrát
To je způsob, jakým můj otec udělal ze svého života umění
Pijeme celý den a povídáme si až do tmy
Tak to dělají motorkáři
Od úsvitu do setmění
Don't leave me now
Don't say goodbye
Don't turn around
Leave me high and dry
Teď mě neopouštěj
Neříkej mi sbohem
Neotáčej se
Nechej mě opilou a vyprahlou
I hear the birds on the summer breeze
I drive fast, I am alone at midnight
Been trying hard not to get into trouble
But I, I've got a war in my mind
So I just ride, just ride, I just ride, just ride
Slyším ptáky v letním vánku
Jedu rychle, jsem sama o půlnoci
Tolik jsem se snažila nedostat se do problémů
Ale já, já mám válku ve své mysli
Tak jen jedu, jen jedu, jen jedu, jen jedu
I'm tired of feeling like I'm fucking crazy
I'm tired of driving 'til I see stars
in my eyes
It's all I've got to keep myself sane, baby
So I just ride, I just ride
Už mám dost pocitu, že jsem kurevsky bláznivá
Už mám dost řízení, dokud nevidím hvězdy
před očima
To je vše, co mám, abych zůstala příčetná, zlato
Tak jen jedu, jen jedu
Hear the birds on the summer breeze
I drive fast, I am alone at midnight
Been trying hard not to get in trouble
But I, I've got a war in my mind
I just ride, just ride, I just ride, just ride
Slyším ptáky v letním vánku
Jedu rychle, jsem sama o půlnoci
Tolik jsem se snažila nedostat se do problémů
Ale já, já mám válku ve své mysli
Jen jedu, jen jedu, jen jedu, jen jedu
Every night I used to pray that I’d find my people, and finally I did on the open road.
We had nothing to lose, nothing to gain, nothing we desired anymore, except to make our lives into a work of art.
Live fast. Die young. Be wild. And have fun.
I believe in the country America used to be.
I believe in the person I want to become.
I believe in the freedom of the open road.
And my motto is the same as ever:
"I believe in the kindness of strangers. And when I’m at war with myself I ride, I just ride."
Who are you?
Are you in touch with all of your darkest fantasies?
Have you created a life for yourself where you can experience them?
I have. I am fucking crazy.
But I am free.
Každou noc jsem se modlila, že najdu svoje lidi a konečně jsem je nalezla na otevřené silnici.
Neměli jsme co ztratit, nic co nabýt, nic po čem jsme víc netoužili, než přetvořit naše životy do veledíla
Žít rychle. Zemřít mladý. Být divoký. A užívat si.
Věřím ve stát který Amerika bývala.
Věřím v člověka kterým se chci stát.
Věřím ve svobodu otevřené silnici.
A moje motto je stejné jako jindy:
Věřím v laskavost cizinců. A když jsme v boji sama se sebou, jedu, prostě jedu.
Kdo jsi?
Jsi v kontaktu se svými nejtajnějšími fantaziemi?
Vytvořil sis pro sebe život, kde je můžeš zažít?
Já jo. Jsem zatraceně bláznivá.
Ale jsem volná.

Text pridala pajinka13

Text opravila iny_boo

Videa přidali Tynkaaa, 30megann

Preklad pridala 30megann

Preklad opravila TightInSilk

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.