Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Money is the anthem of success
So before we go out, what's your address?
Peníze jsou hymnou úspěchu,
Takže než si vyrazíme, jakou máš adresu?
I'm your National Anthem
God, you're so handsome
Take me to the Hamptons
Bugatti Veyron
He loves to romance 'em
Reckless abandon
Holdin' me for ransom
Upper echelon
He says to, ,,Be cool", but I don't know how yet
Wind in my hair
Hand on the back of my neck
I said, "Can we party later on?"
He said, "Yes." (yes,yes)
Jsem tvoje Státní Hymna
Bože, seš tak nádhernej
Vezmi mě do Hamptons
Bugatti Veyron
Rád s nimi chodí
Pak se na ně vykašle
Drží mě za výkupný
Vyšší vrstva
Řiká "Buď v klidu", ale ještě nevím, jak na to
Vítr v mejch vlasech
Dlaň zezadu na mym krku
Zeptala jsem se "Můžeme pak ještě slavit?"
Odpověděl "Ano." (jo,jo)
Tell me I'm your national anthem
(ooh yeah baby bow down making me say wow now)
Tell me I'm your national anthem
(Sugar sugar, how now, take your body downtown)
Red, white, blue is in the sky
Summer's in the air and baby
Heaven's in your eyes
I'm your national anthem
Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(ooh yeah baby pokloň se a já jenom zírám wow)
Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(Zlatíčko, zlatíčko, tak jak, tvoje tělo pozná nebe)
Červená, bílá, modrá v nebesích
Léto ve vzduchu a zlato
Nebe v tvých očích
Jsem tvoje státní hymna
Money is the reason we exist
Everybody knows it, it's a fact
Kiss, kiss
Kvůli penězům existujeme
Každej to ví, je to fakt
Pusu, pusu
I sing the national anthem
While I'm standin' over your body
Hold you like a python
And you can't keep your hands off me
Or your pants on
See what you've done to me
King of chevron
He said to, ,,Be cool, but I'm already coolest"
I said to, ,,Get real"
Don't you know who you're dealing with?
Umm, do you think you'll buy me lots of diamonds?
Zpívám státní hymnu
Mezitím, co se skláním nad tvým tělem
Mám Tě omotanýho jako krajtu
A ty ze mě nemůžeš sundat ruce
Ani si na sobě nechat kalhoty
Podívej se, co's mi to udělal
Králi chevronu
Řek' "Buď v pohodě, ale já už jsem v pohodě ze všech nejvíc"
Odpověděla jsem "Nepředstírej"
Copak nevíš, s kym si to zahráváš?
Umm, myslíš si, že mi koupíš hodně diamantů?
Tell me I'm your national anthem
(ooh baby bow down making me say wow, now)
Tell me I'm your national anthem
(Sugar sugar, how now, take your body downtown)
Red, white, blue is in the sky
Summer's in the air and baby
Heaven's in your eyes
I'm your national anthem
Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(ooh baby pokloň se a já jenom zírám wow)
Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(Zlatíčko, zlatíčko, tak jak, tvoje tělo pozná nebe)
Červená, bílá, modrá v nebesích
Léto ve vzduchu a zlato
Nebe v tvých očích
Jsem tvoje státní hymna
It's a love story for the new age,
For the six page,
Want a quick, sick rampage?
Wining and dining, drinking and driving,
Excessive buying, overdosin', dyin',
On our drugs and our love,
And our dreams and our rage.
Je to milostnej příběh nový doby,
Na šest stránek,
Máte zájem o rychlou, zvrácenou hysterii?
Stravování a večeření, pití a jezdění
Okázalý nakupování, předávkování, umírání
Na naše drogy a naši lásku,
A naše sny a náš vztek.
Blurring the lines,
Between real and the fake.
Dark and lonely,
I need somebody to hold me.
Mažeme rozdíly,
Mezi skutečností a realitou.
Temno a osamění,
Potřebuji, aby si mě k sobě někdo přitiskl.
He will do very well,
I can tell, I can tell,
Keep me safe in his bell,
Tower, hotel.
A on to bude dělat dobře,
Vím to, vím to
Bude mě chránit ve zvonu,
Věži, hotelu.
Money is the anthem of success
So put on mascara and your party dress
Peníze jsou hymnou úspěchu,
Tak si nanes řasenku a obleč si svoje večerní šaty
I'm your national anthem
Boy, put your hands up
Give me a standing ovation
Boy, you have landed
Babe in the land of
Sweetness and danger
Queen of Saigon
Jsem tvoje státní hymna
Chlapče, zdvihni ruce
Zatleskej mi ve stoje
Chlapče, přistál si
Zlato, v zemi
Sladkosti a nebezpečí
Královny Saigonu
Tell me I'm your national anthem
(Ooh baby bow down making me say wow, now)
Tell me I'm your national anthem
(Sugar sugar, how now, take your body downtown)
Red, white, blue is in the sky
Summer's in the air and baby
Heaven's in your eyes
I'm your national anthem
Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(Ooh baby pokloň se a já jenom zírám wow)
Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(Zlatíčko, zlatíčko, tak jak, tvoje tělo pozná nebe)
Červená, bílá, modrá v nebesích
Léto ve vzduchu a zlato
Nebe v tvých očích
Jsem tvoje státní hymna
Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success
Peníze jsou hymnou úspěchu
Bože, seš tak nádhernej
Peníze jsou hymnou
Úspěchu
Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success
Peníze jsou hymnou úspěchu
Bože, seš tak nádhernej
Peníze jsou hymnou
Úspěchu
Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success
Peníze jsou hymnou úspěchu
Bože, seš tak nádhernej
Peníze jsou hymnou
Úspěchu
Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success
Peníze jsou hymnou úspěchu
Bože, seš tak nádhernej
Peníze jsou hymnou
Úspěchu

Text pridal Aleks

Text opravila TightInSilk

Video přidala TightInSilk

Preklad pridala Ellie-G

Preklad opravila TightInSilk

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.