Playlisty Pokec
Reklama

Mariners Apartment Complex - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

You took my sadness out of context
At the mariners apartment complex
I ain't no candle in the wind
Vzal jsi můj smutek z kontextu
V námořním apartmánovém komplexu
Nejsem svíčkou ve větru
I'm the board, the lightning, the thunder
Kind of girl who's gonna make you wonder
Who you are and who you've been
Jsem paluba, jsem blesk, jsem hřmění
Jsem typ holky, která tě přiměje se zamyslet nad tím kdo jsi a kým jsi byl
And who I've been is with you on these beaches
Your Venice bitch, your die-hard, your weakness
Maybe I could save you from your sins
Jsem ta, se kterou jsi byl na těchto plážích
Tvoje děvka z Venice, tvoje navěky oddaná, tvoje slabina
Možná bych tě dokázala vykoupit z tvých hříchů
So, kiss the sky and whisper to Jesus
My, my, my, you found this, you need this
Take a deep breath, baby, let me in
Tak polib oblaka a pošeptej Ježíšovi
Můj, můj, můj, našel jsi to, potřebuješ to
Nadechni se zhluboka, baby, vpusť mě dovnitř
You lose your way, just take my hand
You're lost at sea, then I'll command your boat to me again
Don't look too far, right where you are, that's where I am
I'm your man
I'm your man
Ztrácíš svou cestu, jen mě vezmi za ruku
Jsi ztracen na moři, pak zavelím tvé lodi znovu ke mně
Nedívej se příliš daleko, přesně kde jsi, tam jsem já
Jsem tvůj člověk
Jsem tvůj člověk
They mistook my kindness for weakness
I fucked up, I know that, but Jesus
Can't a girl just do the best she can?
Catch a wave and take in the sweetness
Think about it, the darkness, the deepness
All the things that make me who I am
Zaměnil jsi moji laskavost za slabost
Podělala jsem to, vím to, ale Ježíši
Nemůže holka jen dělat jak nejlíp umí?
Chyť vlnu a vnímej tu sladkost
Přemýšlej o tom, ta temnota, ta hloubka
Všechny ty věci, které mě dělají mnou
And who I am is a big time believer
That people can change, but you don't have to leave her
When everyone's talking, you can make a stand
Jsem někdo, kdo hodně věří
Že lidé se mění, ale nemusíš ji opustit
Když všichni mluví, ty můžeš zaujmout postoj
'Cause even in the dark I feel your resistance
You can see my heart burning in the distance
Baby, baby, baby, I'm your man (yeah)
Protože i ve tmě cítím tvůj odpor
Můžeš vidět mé srdce hořet v dálce
Baby, baby baby, jsem tvůj člověk (yeah)
You lose your way, just take my hand
You're lost at sea, then I'll command your boat to me again
Don't look too far, right where you are, that's where I am
I'm your man
I'm your man
Ztrácíš svou cestu, jen mě vezmi za ruku
Jsi ztracen na moři, pak zavelím tvé lodi znovu ke mně
Nedívej se příliš daleko, přesně kde jsi, tam jsem já
Jsem tvůj člověk
Jsem tvůj člověk
Catch a wave and take in the sweetness
Take in the sweetness
You want this, you need this
(Are you ready for it? Are you ready for it? Are you ready for it?)
Chyť vlnu a vnímej tu sladkost
Vnímej tu sladkost
Chceš to, potřebuješ to
(Jsi na to připravený? Jsi na to připravený? Jsi na to připravený?)

Text pridala unlucky

Video přidala unlucky

Preklad pridala unlucky

Preklad opravila TightInSilk

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.