Playlisty Pokec
Reklama

Dance Till We Die - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I've been covering Joni and dancing with Joan
Stevie's calling on the telephone
Court almost burned down my home
But, God, it feels good not to be alone
Dělám cover Joni a tancuju s Joan
Stevie právě volá
Court mi právě málem zapálila dům
Ale, Bože, je to dobrý pocit, nebýt sama
But sometimes this ranch feels like my only friend
And life doesn't always work out like we planned
We keep it movin', babe
Ale někdy mi tenhle ranč připadá jako můj jediný přítel
A život nejde vždy tak, jak jsme ho plánovali
Ale my dál tančíme, lásko
So we made it back in the middle of the night
To the Louisiana two-step high and bright
And we won't say when, we won't ask why
And we won't stop dancin' till we die
Tak jsme se uprostřed noci vrátili
Do jasné Louisiany, dvoustupňový country tanec
A neřekneme kdy, nebudeme se ptát proč
A nepřestaneme tančit, dokud neumřeme
I'll keep walking on the sunny side
And we won't stop dancin' till we die
Chodím na slunné straně
A nepřestaneme tančit, dokud neumřeme
Troubled by my circumstance
Burdened by the weight of fame
Clementine's not just a fruit
It's my daughter's chosen name
V maléru kvůli okolnostem
Pohřbena tíhou slávy
Klementina není jen ovoce
Je to vybrané jméno pro mou dceru
And when all the bars close down tonight
There's one that stays open just for us, alright
We keep dancin', babe
A když dnes v noci všechny bary zavřou
Je tu jeden, co zůstane otevřený jen pro náš, dobře
Pořád tančíme, lásko
So we made it back in the middle of the night
(We keep dancin', babe)
To the Louisiana two-step high and bright
(We keep movin', babe)
And we won't say when, we won't ask why
We won't stop dancin' till we die
Tak jsme se uprostřed noci vrátili
(Pořád tančíme, lásko)
Do jasné Louisiany, dvoustupňový country tanec
(Ale my dál tančíme, lásko)
A neřekneme kdy, nebudeme se ptát proč
A nepřestaneme tančit, dokud neumřeme
We'll keep walkin' on the sunny side
And we won't stop dancin' till we die
Chodím na slunné straně
A nepřestaneme tančit, dokud neumřeme
I went down to Woodside
I left Berkley, out of city, out of mind
Killin' it, talkin' shit
Joan said she was gonna quit
Tearin' it up at the Afro-Caribbean two-step
Budeme dál chodit na slunné straně
A nepřestaneme tančit, dokud neumřeme
I left San Francisco, I've been coverin' Joni
And I'm dancin' with Joan
It's kinda hard to find love
When you're used to rolling like a rolling stone
Šla jsem dolů do Woodside
Opustila jsem Berkley, z města, bez přemýšlení
Jde mi to, říkám sra*ky
Joan řekla, že skončí
Jsme dobrý v afro-karibským dvoustupňovým country tanci
So we made it back in the middle of the night
(We keep movin', babe)
To the Louisiana two-step high and bright
(We keep dancin', babe)
And we won't say when, we won't ask why
We won't stop dancin' till we die
Odjela jsem ze San Francisca, dělám cover Joni
A tancuju s Joan
Je těžký najít lásku
Když jsi zvyklej se řítit jako padající kámen
We'll keep walkin' on the sunny side
And we won't stop dancin' till we die
And we won't stop dancin' till we die
Tak jsme se uprostřed noci vrátili
(Pořád tančíme, lásko)
Do jasné Louisiany, dvoustupňový country tanec
(Ale my dál tančíme, lásko)
A neřekneme kdy, nebudeme se ptát proč
A nepřestaneme tančit, dokud neumřeme

Text pridal LDR-lyrics

Text opravila TightInSilk

Video přidal LDR-lyrics

Preklad pridala TightInSilk

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.