Playlisty Akcie
Reklama

Chemtrails Over the Country Club - text, preklad

playlist Playlist
I'm on the run with you, my sweet love
There's nothing wrong contemplating God
Under the chemtrails over the country club
Wearing our jewels in the swimming pool
Me and my sister just playing it cool
Under the chemtrails over the country club
Utekám s tebou, má sladká lásko
Nie je nič zlé na tom, uvažovať o Bohu
Pod chemickými stopami nad country klubom
Máme na sebe šperky v bazéne
Ja a moja sestra hráme to na pohodu
Pod chemickými stopami nad country klubom
Take out your turquoise and all of your jewels
Go to the market, the kids swimming pool
Baby what's your sign?
My moon's in Leo, my Cancer is sun
You won't play, you're no fun
Well I don't care, what they think
Drag racing my little red sports car
I'm not unhinged or unhappy, I'm just wild
Vyzleč svoju tyrkys a všetky svoje šperky
Bež na trh, k detskému bazénu
Zlato, aké je tvoje znamenie?
Môj Mesiac je v Levovi, Rak vo Slnku
Nebudeš sa hrať, nie je s tebou sranda
Dobre, mne je jedno, čo si myslia oni
Pretekáte vo svojom malom červenom športiaku
Nie som rozrušená alebo nešťastná, som jednoducho divoká
I'm on the run with you, my sweet love
There's nothing wrong contemplating God
Under the chemtrails over the country club
Wearing our jewels in the swimming pool
Me and my sister just playing it cool
Under the chemtrails over the country club
Utekám s tebou, má sladká lásko
Nie je nič zlé na tom, uvažovať o Bohu
Pod chemickými stopami nad country klubom
Máme na sebe šperky v bazéne
Ja a moja sestra hráme to na pohodu
Pod chemickými stopami nad country klubom
Meet you for coffee
At the elementary schools
We'll laugh about nothing
As the summer gets cool
It's beautiful, how the steep
Normality settles down over me
I'm not bored or unhappy
I'm still so strange and wild
Stretneme sa na kávu
Na základných školách
Budeme sa smiať nad ničím
Kým leto bude chladnúť
Normálnosť sa nado mnou usadzuje
Nie som znudená alebo nešťastná
Som stále tak divná a divoká
You're in the wind, I'm in the water
Nobody's son, nobody's daughter
Watching the chemtrails over the country club
Suburbia, Barbara Road Market
What to do next? Baby, we'll love it
White picket chemtrails over the country club
Ty si vo vzduchu, ja vo vode
Syn nikoho, dcéra nikoho
Pozorujeme chemický stopy nad country klubom
Predmestia, Barbara Road Market
Čo robiť ďalej? Zlato, zamilujete si to
Biele chemické stopy ako latky nad country klubom
My love, my love
Washing my hair, doing the laundry
Late night to be, I want you holding me
Like when we were kids
Under chemtrails and country clubs
Moja láska, moja láska
Umývam si vlasy, peru prádlo
Neskoro v noci, chcem, aby si ma držal
Ako, keď sme boli deti
Pod chemickými stopami a country kluby
It's never too late baby, so don't give up
It's never too late baby, so don't give up
Under the chemtrails over the country club
(You're born in the December, I'm born in June)
Yeah (Under the chemtrails, over the country club)
You're born in the December, I'm born in June
Yeah, my Cancer is sun, and my Leo is moon
My Cancer is sun, my Leo is moon
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Nikdy nie je moc neskoro zlato, tak sa nevzdávaj
Nikdy nie je moc neskoro zlato, tak sa nevzdávaj
Pod chemickými stopami nad country klubom
(Ty si sa narodil v decembri, ja v júni)
Jo (Pod chemickými stopami nad country klubom)
Ty si sa narodil v decembri, ja v júni
Jo, môj Rak je vo Slnku a môj Lev v Mesiaci
Môj Rak je vo Slnku, môj Lev v Mesiaci
Jo, jo, jo jo
Jo, jo, jo

Text pridal Kuba42

Text opravil LDR-lyrics

Videa přidali Kuba42, TightInSilk, horda

Preklad pridal Jeremias

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.