Playlisty Pokec
Reklama

Chelsea Hotel No.2 (Leonard Cohen cover) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I remember you well in the Chelsea Hotel
You were talking so brave and so sweet
Giving me head on the unmade bed
While the limousines wait in the street
Pamatuji si tě dobře v Chelsea Hotel
Mluvila jsi tak odvážně a tak sladce
Kouříc mě na neustlané posteli
Zatímco limuzíny čekaly na ulici
Those were the reasons and that was New York
We were running for the money and the flesh
And that was called love for the workers in song
Probably still is for those of them left
To byly důvody a to byl New York
Spolu jsme běželi pro peníze a pro maso
A když to bylo nazváno láskou pro pro pracující v písni
Pravděpodobně je to stále pro opuštěné
Ah, but you got away, didn't you babe
You just turned your back on the crowd
You got away, I never once heard you say
Ah, ale ty jsi pryč, že zlato
Právě si se obrátila zády k davu
Ty jsi pryč, a já tě nikdy neslyšel říct:
I need you, I don't need you
I need you, I don't need you
And all of that jiving around
Já tě potřebuji, já tě nepotřebuji
já tě potřebuji, já tě nepotřebuji
A to všechno aby jsi žil v mé blízkosti
I remember you well in the Chelsea Hotel
You were famous, your heart was a legend
You told me again you preferred handsome men
But for me you would make an exception
Pamatuji si tě dobře v Chelsea Hotel
Byla jsi slavná, tvoje srdce bylo legendou
Znovu jsi mi řekla, že dáváš přednost pěkným mužům
Ale kvůli mě by jsi udělala výjimku
And clenching your fist for the ones like us
Who are oppressed by the figures of beauty
You fixed yourself and said, "Well, never mind
We are ugly but we have the music"
A sevřel jsem tvou pěst pro ty jako jsme my
Pro ty, kteří jsou utlačování čísly krásy
Pevně jsi mě stiskla a řekla:, "No, to nevadí
Jsme ošklivý ale máme hudbu"
And then you got away, yeah, didn't you babe
You just turned your back on the crowd
You got away, I never once heard you say
A pak jsi odešla, jo, že jo zlato
Právě si se obrátila zády k davu
Jsi pryč, a já sem tě nikdy neslyšel říct
I need you, I don't need you
I need you, I don't need you
And all of that jiving around
Já tě potřebuji, já tě nepotřebuji
já tě potřebuji, já tě nepotřebuji
A to všechno aby jsi žil v mojí blízkosti
I don't mean to suggest that I loved you the best
I can't keep track of each fallen robin
I remember you well at the Chelsea Hotel
That's all, I don't even think of you that often
Nechci tvrdit, že milovat tě je zrovna nejlepší
Nemůžu sledovat každého padlého drozda
Pamatuji si tě dobře v Chelsea Hotel
To je vše, už tak často na tebe nemyslím

Text pridala M-Noir

Videa přidali M-Noir, TightInSilk

Preklad pridala M-Noir

Preklad opravil Allcolx

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.