Playlisty Pokec
Reklama

Brooklyn Baby - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
They say that I'm too young to love you
I don't know what I need
They think I don't understand
The freedomland of the seventies
Říkají, že jsem příliš mladá, abych tě milovala
Že nevím, co potřebuji
Myslí si, že nerozumím
Svobodnému světu sedmdesátek
I think I'm too cool to know you
You say I'm like the ice I freeze
I'm churning out novels like
Beat poetry on amphetamines
Myslím si, že jsem příliš chladná abych tě znala
Říkáš, že jsem jako led, že mrazím
Chrlím romány jako
Beatnická poezie na amfetaminech
I say, I say Říkám, říkám
Well my boyfriend's in a band
He plays guitar while I sing Lou Reed
I've got feathers in my hair
I get down to Beat poetry
No, můj přítel je v kapele
Hraje na kytaru, zatím co já zpívám Lou Reeda
Mám peří ve vlasech
Přidávám se do Beatnické poezie
And my jazz collection's rare
I can play almost anything
I'm a Brooklyn Baby
I'm a Brooklyn Baby
Má jazzová kolekce je vzácná
Můžu hrát téměř cokoliv
Jsem Brooklynské zlatíčko
Jsem Brooklynské zlatíčko
They say I'm too young to love you
They say I'm to dumb to see
They judge me like a picture book
By the colors like they forgot to read
Říkají, že jsem příliš mladá, abych tě milovala
Říkají, že jsem příliš hloupá, abych to viděla
Soudí mě jako obrázkovou knihu
Podle barev jako by zapomněli číst
I think we're like fire and water
I think we're like the wind and sea
You're burning up, I'm cooling down
You're up, I'm down, you're blind, I see
Myslím, že jsme jako oheň a voda
Myslím, že jsme jako vítr a moře
Ty se rozpaluješ, já chladnu
Jsi nahoře, já dole, jsi slepý, já vidím
But I'm free, I'm free Ale jsem volná, jsem volná
Well my boyfriend's in a band
He plays guitar while I sing Lou Reed
I've got feathers in my hair
I get down to Beat poetry
No, můj přítel je v kapele
Hraje na kytaru, zatím co já zpívám Lou Reeda
Mám peří ve vlasech
Přidávám se do Beatnické poezie
And my jazz collection's rare
I can play almost anything
I'm a Brooklyn Baby
I'm a Brooklyn Baby
Má jazzová kolekce je vzácná
Můžu hrát téměř cokoliv
Jsem Brooklynské zlatíčko
Jsem Brooklynské zlatíčko
I'm talkin bout my generation
Talkin' 'bout that newer nation
And if you don't like it
You can beat it, beat it baby
Mluvím o mé generaci
Mluvím o tom novějším národě
A pokud se ti to nelíbí
Můžeš to porazit, to porazit, zlato
You never liked the way I said it
If you don't get it then forget it
Cause I don't have to fucking explain it
Nikdy se ti nelíbilo jak jsme to řekla
Jestli to nechápeš, pak na to zapomeň
Protože já to kurva nemusím vysvětlovat
And my boyfriend's in a band
He plays guitar while I sing Lou Reed
I've got feathers in my hair
I get high on hydroponic weed
A můj přítel je v kapele
Hraje na kytaru, zatím co já zpívám Lou Reeda
Mám peří ve vlasech
Hulím hydroponickou trávu
And my jazz collection's rare
I get down to Beat poetry
I'm a Brooklyn Baby
I'm a Brooklyn Baby
Má jazzová kolekce je vzácná
Přidávám se do Beatnické poezie
Jsem Brooklynské zlatíčko
Jsem Brooklynské zlatíčko
Yeah my boyfriend's pretty cool
But he's not as cool as me
Cause I'm a Brooklyn Baby
I'm a Brooklyn Baby
Jo, můj přítel je vážně drsný
Ale ne tak drsný jako já
Protože jsem Brooklynské zlatíčko
Jsem Brooklynské zlatíčko

Text pridala TightInSilk

Text opravil orpine

Video přidal DevilDan

Preklad pridala pussybitch

Preklad opravila mausik110

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.