Playlisty Akcie
Reklama

Yoü and I - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
It’s been a long time since I came around
Been a long time but I’m back in town
This time I’m not leaving without you
Je to už dlho čo som šla okolo
Je to už hrozne dlho, ale som späť v meste
Ale tentoraz neodídem bez teba
You taste like whiskey when you kiss me, oooh
I’ll give anything again to be your baby doll
This time I’m not leaving without you
Chutíš ako whisky keď ma pobozkáš, oooh
Dám čokoľvek za to byť znova len tvojou
Tentoraz neodídem bez teba
He said sit back down where you belong
In the corner of my bar with your high heels on
Sit back down on the couch where we
made love for first time and you said to me
Povedal, sadni si kam patríš
Do rohu môjho baru s vysokými podpätkami
Sadni si na gauč, kde sme sa
Milovali poprvýkrát a ty si mi povedal
Something, something about this place
Something ‘bout lonely nights and my lipstick on your face
Something, something about my cool Nebraska guy
Yeah something about
Baby yoü and I
Niečo, niečo o tomto mieste
Niečo o mojich osamelých nociach a mojom rúži na tvojej tvári
Niečo, niečo o mojom super chlapcovi z Nebrasky
Yeah, niečo o...
Zlato, o tebe a mne
It`s been two years since I let you go,
I couldn’t listen to a joke or rock' n' roll
Muscle cars drove a truck right through my heart
Sú to dva roky čo som ťa nechala
Nemohla som počúvať vtipy alebo rock'n'roll
Muscle* autá išli ako kamióny priamo cez moje srdce
On my birthday you sing me a "Heart of gold"
With a guitar humming and no clothes
This time I'm not leaving without you
Ooh-oh ooh-oh
Na moje narodeniny si mi spieval "Srdce zo zlata"
S gitarou a úplne nahý
Tentoraz neodídem bez teba
Ooh-oh ooh-oh
Sit back down where you belong
In the corner of my bar with your high heels on
Sit back down on the couch where we
made love for first time and you said to me
Sadni si kam patríš
Do rohu môjho baru s vysokými podpätkami
Sadni si na gauč, kde sme sa
Milovali poprvýkrát a ty si mi povedal
Something, something about this place
Something ‘bout lonely nights
and my lipstick on your face
Something, something about
my cool Nebraska guy
Yeah something about
Baby yoü and I
Niečo, niečo o tomto mieste
Niečo o mojich osamelých nociach a mojom rúži na tvári
Niečo, niečo o mojom super chlapcovi z Nebrasky
Yeah, niečo o...
zlato, o tebe a mne
Yoü and I
You, yoü and I
You, yoü and I
You, yoü and I
You, yoü and I
Oh yeah! I'd rather die
Without yoü and I
Ty a ja
Ty, ty a ja
Ty, ty a ja
Ty, ty a ja
Ty, ty a ja
Oh yeah! Radšej umriem
Bez teba a mňa
C’mon!
Put your drinks up!
Tak poď
Zdvihnite svoje drinky!
We got a whole lot of money, but we still pay rent
‘Cause you can’t buy a house in Heaven
There’s only three men that Imma serve my whole life
It’s my daddy and Nebraska and Jesus Christ
Mali sme veľa peňazí, ale stále musíme platiť nájom
Pretože si nechcel kúpiť dom v Nebi
Sú tu traja muži, ktorým slúžim holým životom
Je to môj otec, Nebraska a Ježiš Kristus
Something, something about the chase
Six whole years
I'm a New York woman, born to run you down
So have my lipstick all over your face
Something, something about just knowing when it's right
Niečo, niečo o zvádzaní
Celých šesť rokov
Som newyorčanka, zrodená k tomu poraziť ťa
Máš môj rúž po celej tvári
Niečo, niečo o tom vedieť, kedy je to správne
So put your drinks up, for Nebraska
For Nebraska, Nebraska, I love you
Tak zdvihnite svoje drinky pre Nebrasku
Pre Nebrasku, Nebraska, milujem ťa
Yoü and I
You, yoü and I
Baby! I rather die
Without yoü and I

Ty a ja
Ty, ty a ja
Zlato! Radšej umriem
Bez teba a mňa
Yoü and I
You, yoü and I
Nebraska! I rather die
Without yoü and I
Ty a ja
Ty, ty a ja
Nebraska! Radšej umriem
Bez teba a mňa
It’s been a long time since I came around
Been a long time but I’m back in town
This time I’m not leaving without you.
Je to už dlho čo som šla okolo
Je to už hrozne dlho, ale som späť v meste
Ale tentoraz neodídem bez teba

Text pridala Speechless

Text opravila misalka66

Videa přidali Sally_Taylor, DominiQue97

Preklad pridala wisdom

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.