Playlisty Pokec
Reklama

Tony Bennett & Lady Gaga - The Lady is a Tram.. - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

She gets too hungry for dinner at eight (I'm starving)
She loves the theater but she never comes late
Má až velký hlad na večeři v osm (Jsem hladová)
Miluje divadlo a nikdy nechodí pozdě
I never bother with people i hate
That’s why this chick is a tramp
Nikdy jsem se neobtěžovala s lidmi které nenávidím
To je důvod, proč je ta holka zlobidlo
She doesn't like crap games with barons and earls Nemá ráda hry s barony a pány
Won't go to Harlem in ermine and pearls
And I definitely won’t dish the dirt with the rest of those girls
Nepůjde do Harlemu, v hermelínu a perlách
A určitě nebudu servírovat špínu těm ostatním dívkám
That’s why THE LADY IS A TRAMP To je důvod, proč je ta slečna zlobidlo
I love the free fresh wind in my hair Miluji volný vítr v mých vlasech
Life without care Život bez starostí
Oh, I'm so broke, IT'S OH!
I hate California. It's crowded and damp
Oh, jsem tak zlomena, je to OH!
Nenávidím Californii. Je přeplněná a velká
That’s why THE LADY IS A TRAMP
I'M A TRAMP!
To je proč je ta slečna zlobidlo
Jsem zlobidlo
Sometimes I go to Coney Island
Oh, the beach is divine
I love the yankees
Jeter is just fine
I follow rounders and park
She sings every line
That's why THE LADY IS A TRAMP
Někdy chodím na Coney Island
Ach ta pláž je božská
Miluji Yankees
Jeter je v pořádku
Sleduji univerzální zařízení a parkoviště
Zpívá každou notu
To je důvod proč je ta slečna zlobidlo
I love the prize fight
That isn't a fake
No fakes
And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake
She goes to the opera and stays wide awake
YES I DO
That's why THE LADY IS A TRAMP
Miluji boji co za něco stojí
To není padělek
Žádný padělek
A miluji veslování v Jezeře v Central Parku
s vaší ženou
Chodí do opery a zůstává vzhůru
Ano dělám to
To je proč je ta slečna zlobidlo
She likes the green (green) grass (grass) under her shoes
What can I lose? cause I got no dough
I'm all alone when I'm doing my hair
That's why THE LADY IS A TRAMP, GO!
Má ráda zelenou trávu
pod jejími boty
Co mohu ztratit? protože nemám prachy
Když si dělám vlasy tak jsem na to sama
To je proč je ta holka zlobidlo
I love your free fresh, I love your handkerchief in my hair Miluji tvou svěží volnost, miluji tvůj kapesník v mých vlasech
Life without care
But I'm so broke, THAT'S OH!
Život bez starostí
Ale já jsem zlomena, to je OH!
Hates California, it's cold and it's damp
THAT'S WHY THE LADY IS A TRAMP
THAT'S WHY THIS LADY IS A TRAMP
THAT'S WHY THE LADY IS A TRAMP.
Nenávidím californii, je studená a vlhká
To je proč je ta slečna zlobidlo
To je proč je ta slečna zlobidlo
To je proč je ta slečna zlobidlo.

Text pridal udushek

Video přidal rene00011

Preklad pridal udushek

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.