Playlisty Pokec
Reklama

Sine From Above (with Elton John) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

[Lady Gaga]
When I was young, I prayed for lightning
My mother said it would come and find me
I found myself without a prayer
I lost my love and no one cared
When I was young, I prayed for lightning
[Lady Gaga]
Když jsem byla mladá, modlila jsem se za zažehnutí
Má matka řekla, že přijde a najde si mne
Zůstala jsem bez modlitby
Ztratila jsem svou lásku a nikdo se nezajímal
Když jsem byla mladá, modlila jsem se za zažehnutí
Yeah, I looked with my face up to the sky
But I saw nothing there, no, no, nothing there
Yeah, I stared while my eyes filled up with tears
But there was nothing there, no, no, nothing
Jo, dívala jsem s hlavou k nebi
Ale nic jsem tam neviděla, ne ne, nic tam nebylo
Jo, zírala jsem s očima zalitýma slzami
Ale nic tam nebylo, ne ne, nic
I heard one sine from above (Oh)
I heard one sine from above (Oh)
Then the signal split in two
The sound created stars like me and you
Before there was love, there was silence
I heard one sine
And it healed my heart, heard a sine
Slyšela jsem jeden tón shůry (Oh)
Slyšela jsem jeden tón shůry (Oh)
Pak se ten signál rozdělil ve dví
Ten zvuk vytvořil hvězdy jako tebe a mě
Dříve byla láska, bylo ticho
Slyšela jsem jeden tón
A vyléčilo to mé srdce, slyšela jsem tón
Healed my heart, heard a sine
Healed my heart, heard a sine
Vyléčil mé srdce, slyšela jsem tón
Vyléčil mé srdce, slyšela jsem tón
[Elton John & Lady Gaga]
When I was young, I felt immortal
And not a day went by without a struggle
I lived my days just for the nights
I lost myself under the lights
When I was young, I felt immortal
[Elton John & Lady Gaga]
Když jsem byl mladý, cítil jsem se nesmrtelný
A nebyl den bez potíže
Žil jsem své dny jen pro ty noci
Ztratil jsem sám sebe pod světly
Když jsem byl mladý, cítil jsem se nesmrtelný
[Lady Gaga & Elton John]
Yeah, I looked with my face up to the sky
But I saw nothing there, no, no, nothing there
Yeah, I stared while my eyes filled up with tears
But there was nothing there, no, no nothing
[Lady Gaga & Elton John]
Jo, dívala jsem s hlavou k nebi
Ale nic jsem tam neviděla, ne ne, nic tam nebylo
Jo, zírala jsem s očima zalitýma slzami
Ale nic tam nebylo, ne ne, nic
I heard one sine from above (Oh)
I heard one sine from above (Oh)
Then the signal split in two
The sound created stars like me and you
Before there was love, there was silence
I heard one sine
And it healed my heart, heard a sine
Slyšela jsem jeden tón shůry (Oh)
Slyšela jsem jeden tón shůry (Oh)
Pak se ten signál rozdělil ve dví
Ten zvuk vytvořil hvězdy jako tebe a mě
Dříve byla láska, bylo ticho
Slyšela jsem jeden tón
A vyléčilo to mé srdce, slyšela jsem tón
Healed my heart, heard a sine
Healed my heart, heard a sine
Vyléčil mé srdce, slyšela jsem tón
Vyléčil mé srdce, slyšela jsem tón
Then the signal split in two
The sound created stars like me and you
Before there was love, there was silence
I heard one sine
And it healed my heart, heard a sine
Pak se ten signál rozdělil ve dví
Ten zvuk vytvořil hvězdy jako tebe a mě
Dříve byla láska, bylo ticho
Slyšela jsem jeden tón
A vyléčilo to mé srdce, slyšela jsem tón
[Lady Gaga]
Healed my heart
Healed my
Heart, heard a sine
Healed my
Heart, heard a sine
[Lady Gaga]
Vyléčil mé srdce
Vyléčil mé
Srdce, slyšela jsem tón
Vyléčil mé
Srdce, slyšela jsem tón

Text pridal 3r1ks

Video přidal f12

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.