Playlisty Akcie
Reklama

Rockshow - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Hold her hand through the black light
Baby, it's a forest land of trick slides
Honey just take your time close her eyes
Drž ji za ruku skrze černé světlo
Zlato, je to lesní krajina podvodných klouzaček
Miláčku nepospíchej, zavři její oči
I'm scared, she whispered as she runs to hide
Into a back room where she paints on a smile
She hears a sound, she hears a sound
Bojím se, zašeptala zatímco se běží schovat
do zadní místnosti, kde si nakreslí úsměv
Slyší zvuk, slyší zvuk
It could have been love
It could have been anybody
Anybody, uh-oh
She waited for love
But there wasn't anybody around
So she left town with the rock show
Mohla to být láska,
mohl to být kdokoliv,
kdokoliv
Čekala na lásku,
ale nikdo nebyl poblíž takže
opustila město se svojí rock show
Keep it cool at the freak show
Baby, it's a happy place; if you lose it, honey
Just take your time, close his eyes
Buď v pohodě na představení bláznů
Zlato, je to šťastné místo, pokud se zblázníš
Nepospíchej, zavři jeho oči
Touch me, he whispered as he walks to the light
From the window, there's visions of a house in the night
He hears a sound, he hears a sound
Dotkni se mě, zašeptal zatímco vstoupil do světla
Z okna je vidět vize domu
v noci
On slyší zvuk, slyší zvuk
It could have been love
It could have been anybody
Anybody, uh-oh
She waited for love
But there wasn't anybody around
So she left town with the rock show
Hold her, tell her that you need her
Please undress her slowly, uh-oh
Never hold the girl too tightly
She can't breathe when you speak
Uh-oh, uh-oh, uh-oh!
Mohla to být láska,
mohl to být kdokoliv,
kdokoliv
Čekala na lásku,
ale nikdo nebyl poblíž takže
opustila město se svojí rock show
Drž ji, řekni že ji potřebuješ
prosím pomalu ji svlékni
Nikdy nedrž dívku tak pevně
Nemůže dýchat, když ty mluvíš
Uh-oh, uh-oh, uh-oh
It could have been love
It could have been anybody
Anybody, uh-oh, uh-oh, uh-oh
We waited for love
But there wasn't anybody around
So we left town with the rock show
Rock show, rock show, rock show
Mohla to být láska,
mohl to být kdokoliv,
kdokoliv
Čekali jsme na lásku
ale nikdo nebyl poblíž takže
jsme opustili město se svojí rock show
rock show, rock show

Text pridala Lenin606

Video přidala Lenin606

Preklad pridala Lenin606

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.