Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I'm not bad
I just sound that way
Já nejsem marný
Já právě zním tímto způsobem
Ah. Och.
All the girls they like their presents, like their presents
When boys wrap them up in ribbons, ribbons, ribbons
Doesn't matter if their precious or expensive
If they're well thought out, sexed up, wrapped right
Všechny děvčata, která oni mají rádi jejich dárky, jako jejich dárky
Kdy chlapci zabalí je v opratích, opratích, opratě
Nevadí jestli jejich drahocenný nebo drahý
Jestli oni dobře jsou považován , sexuálně založený nahoru, zabalené právo
Everytime get in line and give them mine
We like black white big striped polka dotted cafe latte presents come in many sizes
Wrap them up in ribbons, huh!
Everytime nastoupí do linky a dát jim mé
My jako černá bílá velká pruhovaná polka bodová kavárna pozdější představuje přijít v mnoha velikostech
Obalit kořenový bal je v opratích, jú!
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up in ribbons
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky v opratích
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky
I'm not a hallmark card expression
Need material attention
Wrapped in ribbons Richard Simmons
Silly ribbons, ribbons, ribbons
Já nejsem kartový výraz puncu
Potřebovat materiální pozornost
Zabalený v opratích Richardovi Simmons
Hloupé opratě, opratě, opratě
If u can't afford the best
Don't be stressed take a rest
Get a job do it right
It's my birthday all night
Jestli u nemůže dovolit si nejlepší
Nebuďte přetížený odpočiněte si
Dostaňte práci dělejte to pravé
To je má narozeniny celou noc
We like black white big striped famous supersizing
We don't care what you put inside it
Wrap it up in ribbons
My máme rádi černý bílý velký pruhovaný slavný supersizing
My nestaráme se, co vy dali dovnitř toho
Obalit kořenový bal to v opratích
It's the life style I like
I'll give u yours U'll give me mine
But don't forget to wrap them up in pretty pretty ribbons
To je životní styl já mám rád
Já dám u váš U'll dá mi můj
Ale nezapomeň zabalit je v dost pěkných opratích
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up in ribbons
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky v opratích
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky
Only difference between downtown and uptown is therapy and valium, therapy and valium
Not lying when I say this there's a price to being famous, Yeah it's therapy and valium, therapy and valium, huh!
Jen rozdíl mezi středem města a do města je terapie a diazepam, terapie a diazepam
Ne lhaní kdy já říkám toto tam je cena být slavná, jo to je terapie a diazepam, terapie a diazepam, jú!
It's not complicated just a fashion statement
Everybody wrap it up, everybody wrap it up
To není komplikované jen módní sdělení
Každý obal nahoru to, každý obal nahoru to
It's not complicated just a fashion statement
Everybody wrap it up, everybody wrap it up
To není komplikované jen módní sdělení
Každý obal nahoru to, každý obal nahoru to
(Lots of presents) (Mnoho dárků)
It's not comlicated just a fashion statement
Everybody wrap it up, everybody wrap it up
To není comlicated jen módní sdělení
Každý obal nahoru to, každý obal nahoru to
(Got good presents) (Dostal dobré dárky)
It's not comlicated just a fashion statement
Everybody wrap it up, everybody wrap it up
To není comlicated jen módní sdělení
Každý obal nahoru to, každý obal nahoru to
Wrap it up now Zabalte to právě teď
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up in ribbons
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky v opratích
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up in ribbons
Wrap them presents up
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky v opratích
Zabalte je dárky
Wrap Obal
Wrap them presents up Zabalte je dárky
Wrap... Balte...

Text pridala DarePrincess

Text opravila DarePrincess

Video přidala MagicFlute

Preklad pridala kiki961

Preklad opravila bornthisway

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.