Playlisty Akcie
Reklama

2nd Time Around - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Oh oh oh yeah
Babe
Oh oh oh yeah
Zlato
Last time I though we have this talk
Boy you were getting ready to leave
I thought baby you have done
Cause for a while you can barely look at me.
Naposledy když jsem si myslela, že máme tenhle rozhovor
Chlapče chystal ses odejít
Myslela jsem si zlato, že jsem skončili
This time I thought that we'd be fine
That I`d forget the things that you said
I tried crossing out your words
Tentokrát jsem si myslela, že budeme v pohodě
Že jsem zapoměla věci, které jsi řekl
Snažila jsem se vyškrtnout tvá slova
But baby you can not forget the past
can not forget the past
Still baby
Ale zlato nemůžeš zapomenout minulost
Zapomenout minulost
Stále zlato

Im so unpredictable
you dont know what to think
So unemotional
Wonder if Im even still in love
You see
I dont know what to tell you now
Is always harder the second time around
jsem tak nepředvídatelná
nevíš, co si máš myslet
Tak chladná
Dívíš se, jestli jsem stále zamilovaná
Vídíš
nevím, co ti teď mám říct
podruhé je to vždy težší
Im so unpredictable
Just like you used to be
So unemotional
Boy I can forget the way you were with me
I dont know what to tell you now
Its always harder
the second time around
the second time around
jsem tak nepředvídatelná
Tak jako jsi býval ty
Tak chladná
chlapče, můžu zapomenout doby kdy jsi byl se mnou
nevím, co ti teď mám říct
Je to vždy těžší
podruhé
podruhé
We tried going back to Joe's
That always was our favourite place
Long rides baby by the coast
Do you remember where we sit
Snažili jsem se jít zpět k Joeovi
Vždy to bylo naše oblíbené místo
dlouhé projížďky po pobřeží zlato
pamatuješ, kde jsme sedávali?
Last time we where hanging out
You were acting kind of strange
Now its the second time around
Im sorry now its me that feels this way
Its me that feels this way, babe
Naposledy co jsem si vyrazili
jsi se choval trochu divně
teď, když je to podruhé
omlouvám se, teď jsem to já kdo se tak cítí
jsem to já kdo se tak cítí zlato
I now you are the one that is hurt vím, že jsi ten, kdo je raněný
Im so unpredictable
You dont know what to think
So unemotional
Wonder if Im even still in love
You see
I dont know what to tell you now
Is always harder the second time around
jsem tak nepředvídatelná
nevíš, co si máš myslet
Tak chladná
Dívíš se, jestli jsem stále zamilovaná
Vídíš
nevím, co ti teď mám říct
podruhé je to vždy težší
Im so unpredictable
Just like you used to be
So unemotional
Boy I can forget the way you were with me
I dont know what to tell you now
Its always harder
the second time around
jsem tak nepředvídatelná
Tak jako jsi býval ty
Tak chladná
chlapče, můžu zapomenout doby kdy jsi byl se mnou
nevím, co ti teď mám říct
Podruhé je to vždy težší
I`m not sure the best way to say this
But I cant pretend to love you no more babe
This ferris wheel's got me crazy
Maybe the second time around is not meant for us babe
Not mean for us babe yeah!
Nejsem si jistá, zda li tohle je ta nejlepší cesta jak to říct
Ale nemůžu už předstírat, že tě miluji zlato
Tohle ďáblovo kolo mě pobláznilo
Možná, že podruhé to není určeno pro nás zlato
Není to určeno pro nás yeah zlato
Im so unpredictable
You dont know what to think
So unemotional
Wonder if Im even still in love
You see
I dont know what to tell you now
Is always harder the second time around
Im so unpredictable
Just like you used to be
So unemotional
Boy I can forget the way you were with me
I dont know what to tell you now
Its always harder
the second time around

jsem tak nepředvídatelná
nevíš, co si máš myslet
Tak chladná
Dívíš se, jestli jsem stále zamilovaná
Vídíš
nevím, co ti teď mám říct
podruhé je to vždy težší
Im so unpredictable
You dont know what to think
So unemotional
Wonder if Im even still in love
You see
I dont know what to tell you now
Is always harder the second time around
jsem tak nepředvídatelná
Tak jako jsi býval ty
Tak chladná
chlapče, můžu zapomenout doby kdy jsi byl se mnou
nevím, co ti teď mám říct
Podruhé je to vždy težší
Im so unpredictable
Just like you used to be
So unemotional
Boy I can forget the way you were with me
I dont know what to tell you now
Its always harder
the second time around
the second time around...
jsem tak nepředvídatelná
nevíš, co si máš myslet
Tak chladná
Dívíš se, jestli jsem stále zamilovaná
Vídíš
nevím, co ti teď mám říct
podruhé je to vždy težší

Text pridala Shmoulinka

Video přidala Black-Star

Preklad pridala Katula1996

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.