Playlisty Pokec
Reklama

Mary Jane Holland - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Lady of the 'Dam won’t
Be a slave to the blonde or the culture of the popular
(She won't, she won't)
Sing at you, I'll
Fly under radar tonight
Make deals with every devil in sight
(I will, I will)
Dáma s Amsterdamu nebude
otrokom blond alebo populárnej
kultúry
(nebude, nebude)
Spievam ti, dnes
nebudem vyvolávať pozornosť
Urobím dohodu s každým ďáblom čo uvidím
(urobím, urobím)
Cause I love, love, cause I love, love
You better than, you better than
My darkest sin
Russian hookers, and cheap gin
Pretože milujem, milujem, pretože milujem, milujem
Ťa viac než, ťa viac než
svoj najtemnejší hriech
Ruské šľapky a lacný gyn.
I think that I could be fine
If I could be Mary Jane Holland tonight
I think we'd have a good time
If you'd meet me Mary Jane in Holland tonight
Myslím, že by som mohla byť v pohode
Ak dnes môžem byť Mary Jane Holland
Myslím, že by sme sa mali dobre
Ak dnes ma stretneš Mary Jane v Holandsku dnes
Mary! Jane! Holland!
(Puff in! Puff out!)
Mary! Jane! Holland!
Mary! Jane! Holland!
(potiahni, vyfúkni)
Mary! Jane! Holland!
I don't like to boast
But our truffles are the most
Mad-magical in Amsterdam
(She won't, she won't)
So if you have fear, Apollo
Sit on my lyre, and
Play him like a piano, man
(I will, I will)
Nerada sa chválim
Ale naše hľuzovky sú najviac
šialené a kúželne v Amsterdame
(nebude, nebude)
Tak pokiaľ sa bojíš, Apollo
Sadni si na moju lýru a
Zahraj na ju ako na piano, chlape
(budem, budem,)
Cause I love, love, cause I love, love
You better than, you better than
My darkest sin
Russian hookers, and cheap gin
Pretože milujem, milujem, pretože milujem, milujem
Ťa viac než, ťa viac než
svoj najtemnejší hriech
Ruské šľapky a lacný gyn.
I think that I could be fine
If I could be Mary Jane Holland tonight
I think we'd have a good time
If you'd meet me and Mary Jane in Holland tonight
Myslím, že by som mohla byť v pohode
Ak dnes môžem byť Mary Jane Holland
Myslím, že by sme sa mali dobre
Ak dnes ma stretneš Mary Jane v Holandsku dnes
Mary! Jane! Holland!
(Puff in! Puff out!)
Mary! Jane! Holland!
Mary! Jane! Holland!
(potiahni, vyfúkni)
Mary! Jane! Holland!
I know that Mom and Dad think I'm a mess
But it's alright, because
I am rich as piss
When I ignite the flames and put you in my mouth
The grass heats up my insides and my brunette starts to sprout
Viem že si máma a otec myslia, že som hajzel
Ale to je v pohode, pretože
Som bohatá ako chcánky
Keď rozpalujú plamene a striekam si ťa do pusy
Tráva ma zahrieva vnútry, moja bruneta
začína pučať
Introducing, ladies and gentleman, Mary Jane Holland! Predstavujem vám, dámy a pánovia, Mary Jane Holland!
I think that I could be fine
If I could be Mary Jane Holland tonight
(I think we'd)
I think we'd have a good time
If you'd meet me and Mary Jane in Holland tonight
Myslím že by som mohla býť v pohode
Ak dnes môžem byť Mary Jane Holland
(Myslím, že by sme...)
Myslíž že by sme sa mali dobre
Ak dnes ma stretneš Mary Jane v Holandsku
Mary! Jane! Holland!
(Puff in! Puff out!)
Mary! Jane! Holland!
Mary! Jane! Holland!
(potiahni, vyfúkni)
Mary! Jane! Holland!
Mary! Jane! Holland!
Mary Jane! Holland!
Mary! Jane! Holland!
Mary! Jane! Holland!

Text pridala DannyDee

Text opravil Dadymonsta

Videa přidali rene00011, MatyMonster

Preklad pridal CheekyOtik

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.