Playlisty Pokec
Reklama

Just Another Day - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Yeah man, play that New York drum, Homer
Show 'em how we do it!
Downtown
Jo chlape, pusť tu New Yorskou hitovku
Ukaž jim jak to děláme
Downtown
Just another way to prove I love you
And it's hard today
I'll lay back in my chair and find a way
And when you say that thing that you say
That makes me mad
I'll turn away, I'll turn away, I'll turn away
Jenom další způsob jak ti dokázat, že tě miluju
Ale dnes je to těžké
Tak odpočívám ve své židli, abych ji našla
A když řekneš tu věc, kterou říkáš
Šílím z ní
Otočím se, otočím se, otočím se
And think of different ways to keep my spirits up
And choreograph hours with playful, joyous thoughts
A myslí o různých způsobech na zachování duší
A tančím hodiny s hravými, veselými myšlenkami
We both know I could learn a thing or two
About relaxing, hey, I love you
And after all, it's just another day
Oba víme že bych se mohla naučit jednu nebo dvě věci
O relaxovaní, hej, miluji tě
A po tom všem, je to jen další den
Oh, I could use some two or three
Or other kind of ways to be
But today I won't be so hard on me
I'll walk alone down a different street
And smile at all the new strange I meet
Oh, můžu použít nějaký dvě nebo tři
Nebo další druh cesty jak být
Ale dneska se nebudu tak dřít
Chodím sama v jiné ulici
A směji se na všechny nové cizince, co potkávám
And pick up unique style, I'll kick around today
And create simple thoughts, I'll laugh in humble ways
A vezmu si unikátní styl, kopnu dneska kolem
A vytvořím upřímné myšlenky, zasměji se na prosté cestě
We both know I could learn a thing or two
About behaving, but I love you
And after all, it's just another day
Oba víme že bych se mohla naučit jednu nebo dvě věci
O relaxovaní, ale já tě miluji
A po tom všem, je to jen další den
Come on, Mark! Pojď na to, Marku!
Ladies and gentlemen, Brian Newman Dámy a pánové, Brian Newman
We both know I could learn a thing or two
About behaving, but I love you
And after all, it's just another day
Oba víme že bych se mohla naučit jednu nebo dvě věci
O relaxovaní, ale já tě miluji
A po tom všem, je to jen další den
And after all
It's just another day
A po tom všem
Je to jen další den

Text pridal CheekyOtik

Text opravil MatyMonster

Video přidal DevilDan

Preklad pridal defenek

Preklad opravil MatyMonster

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.