Playlisty Pokec
Reklama

Jewels N' Drugs (featuring T.I.,Too $hort and.. - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Yeah, it's about that time, yeah
Time ta take off partna, alright
Hustle Gang, uh huh, G-D-O-D
Get your doe or die partna
Yup, let's go
Jo, je to o čase, jo
Čas ubírá člena, dobře
Shluk gangu, jojo, G-D-O-D
Dostanu tvoji laň nebo umře člen
Jo, jdeme
Still Bankhead, shawty, yeah you know what it is
Pockets full of number of rubber bands and bills
Came up around that standard wheel
Was finna do a deal about 60 mill
You ain't live that life, you perpetrating
You wasn't really trapping circling birds of prey
You ain't have to beat no murder case
Man, you probably couldn't get a ho any day
'Round my way can't get murder planned
Ain't no hoop, play dirty, man
Put some through your jersey, man
If your partner want some we can do it again
Okay, H-U-S-T-L-E G-A-N-G, yeah wait
Yeah, pull up, pull up, hop out, hop out
All about the dollar, better go ahead, Gaga...
Stále hlava banky, jo, ty víš co to je
Kapsy plné čísel gumiček a bankovek
Přišel okolo klasického kola
Byl konečně dohodnut zisk okolo 60 milionů
Nežiješ ten život, pácháš
Vážně jsi lapil obklíčené ptáky jako kořist
Nemusíš tlouct žádný vražedný případ
Chlape, asi jsi nemohl dostat žádný den
Okolo mé cesty nemůže zůstat vražedné plánování
Nejsi žádná obruč, nehraješ čistě, chlape
Projdi si nějaký dres, chlape
Jestli tvůj partner chce něco můžeme to udělat znovu
Okay, H-U-S-T-L-E G-A-N-G, jo počkej
Jo, vytáhni, vytáhni, vyskoč, vyskoč
Vše o dolar, lepší jít rovnou, Gaga...
Don't want your jewels, I want your drugs
Don't want your money, want your love
Don't want your jewels, I want your drugs
Don't want your jewels, I want your drugs
Don't want your money, want your love
Nechci tvoje šperky, chci tvoje drogy
Nechci tvoje prachy, chci tvou lásku
nechci tvoje šperky, chci tvoje drogy
Nechci tvoje šperky, chci tvoje peníze
Nechci tvoje peníze, chci tvoji lásku
I admit that my habit's is expensive
And you may find it, quite offensive
But I won't die at the hands of another
I'm your mother sister, your father brother
This family is stupid attractive
If you've surveyed the way we've acted
Keep it coming, I'm coming around like your friend now
I think you should shut up and sit down
Připouštím, že můj zvyk je drahý
A ty jsi možná našel, docela urážlivý
Ale já neumřu v dalších rukách
Jsem tvá mateřská sestra, tvůj otcovský bratr
Tahle rodina je hloupě atraktivní
Jestli jsi prozkoumal cestu kterou jsme ti ukázali
Stále přicházím, přicházím okolo jako tvůj kámoš teď
Myslím že bys měl držet hubu a sednout si
Don't want your jewels, I want your drugs
Don't want your money, want your love
Don't want your jewels, I want your drugs
Don't want your jewels, I want your drugs
Don't want your money, want your love
Nechci tvoje šperky, chci tvoje drogy
Nechci tvoje prachy, chci tvou lásku
nechci tvoje šperky, chci tvoje drogy
Nechci tvoje šperky, chci tvoje peníze
Nechci tvoje peníze, chci tvoji lásku

Airbody want that money what you want
High as hell trying to have some fucking fun
You don't need 'em but the diamonds make it shine
Tried to kick it just can't find the time
It's the middle of the week, this ain't even the weekend
Red carpet events, every time you see pimps
It's good pussy in the passenger seat
My lil' homies hang with me, I be passing 'em freaks
Vzdušný muž chce prachy co chceš
Tolik jak peklo zkouší mít kurva nějakou zábavu
Nepotřebuješ je ale diamanty je rozzařují
Zkusil kopnout do toho ale nemůže najít čas
Je půlka týdne, tohle není ještě víkend
Červený koberec události, pokaždé vidíš pasáky
Je to dobrá kočka na sedačce spolujezdce
Moje pohodlné lil visí se mnou, vynechala je šílence
Jewels n' drugs, play that hustle
Smother 'em, if you wanna be bad
Slap honey on a young pancake
We know how to make that money
Jewels n' drugs, play that hustle
Smother 'em, if you wanna be bad
Ain't nothin' if it ain't family
We know how to make that money
Šperky a drogy, hraj tenhle kšeft
Uduš je jestli chcou být špatní
Pleskni na čerstvý lívanec med
Víme jak vydělat ty prachy
Šperky a drogy, hraj tenhle kšeft
Uduš je jestli chcou být špatní
Žádný nic jestli nejsou rodina
Víme jak vydělat ty prachy
DJ White Shadow! DJ White Shadow!
Come and show me the gateway into your love
I feel like the money could never do it like the club
I feel like a diamond can never do it like a drug
And I want it so come on and take it with me so that I can hit it
I can admit it, I'm influenced by desire when I approach her
I try to provoke her by giving money and jewelry and accessories
Instead of the recipe with a legacy of taking her to another place when I get it
Hold up
Twista going in warp speed breaking atoms
Blowing O.G. has got me creating anti matter
Let her pop it and smoke on it with me now
I got her because she ready to party and then move to the club
Because you know the way I think is an anomaly
And I'ma be strange as Lady Gaga
Probably
A dollar be the business
But I'd rather be in an outer dimension when I be talking about jewels n' drugs
Pojď a ukaž mi vchod do tvé lásky
Cítí se jako peníze které nikdy nemohou udělat to jak klub
Cítím se jako diamant nikdy nemůže udělat t jako drogy
A chci to takže pojď a vezmi to se mnou takže můžu udeřit
Můžu připustit jsem ovlivněna touhou když jsem k ní přišla
Zkouším provokovat ji dáváním peněz a šperků a příslušenství
Místo receptu s dědictvím dávání ji dalšího místa když jsem to dostala
Zvedej se
Twista jel v oslovení rychlostí rozbíjení atomů
Nech její pop a kuř se mnou teď
Dostal jsem ji protože je připravena slavit a potom se přesunout do klubu
Protože znáš cestu myslím že je anomální
A já jsem silný jako Lady Gaga
Asi
Dolar bude obchod
Ale raději budu v jiné dimenzi když budeš mluvit o šperkách a drogách
Jewels n' drugs, play that hustle
Smother 'em, if you wanna be bad
Slap honey on a young pancake
We know how to make that money
Jewels n' drugs, play that hustle
Smother 'em, if you wanna be bad
Ain't nothin' if it ain't family
We know how to make that money
Šperky a drogy, hraj tenhle kšeft
Uduš je jestli chcou být špatní
Pleskni na čerstvý lívanec med
Víme jak vydělat ty prachy
Šperky a drogy, hraj tenhle kšeft
Uduš je jestli chcou být špatní
Žádný nic jestli nejsou rodina
Víme jak vydělat ty prachy

Text pridala DannyDee

Text opravil MatyMonster

Videa přidala SuperSonic

Preklad pridal MatyMonster

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.