Playlisty Akcie
Reklama

Is That Alright? - text, preklad

playlist Playlist
Life is so simple
A little boy, a little girl
Laughing and loving
Trying to figure out the world
It felt like summer
When I kissed you in the rain
And I know your story
But tell me again
Život je tak prostý
Malý chlapec, malá dívka
Smějí se a milují se
Snaží se přijít světu na kloub
Připadalo mi to jako léto
Když jsem tě políbila v dešti
A já znám tvůj příběh
Ale pověz mi jej znovu
Nothing you said wouldn't interest me
All of your words are like poems to me
I would be honored if you would take me as I am
Nic z toho co jsi řekl by mě nezajímalo
Všechna tvá slova jsou pro mě jako básně
Byla bych poctěna kdybys mě bral takovou
jaká jsem
I want you to look right in my eyes
To tell me you love me, to be by my side
I want you at the end of my life
I wanna see your face, when I fall with grace
At the moment I die
Is that alright?
Is that alright?
Chci aby ses mi podíval přímo do očí
A řekl že mě miluješ, byl na mé straně
Chci tě mít na konci svého života
Chci vidět tvůj obličej, až budu padat ladně
Ve chvíli kdy zemřu
Je to v pořádku?
Je to v pořádku?
I hope you're still with me when I'm not quite myself
And I pray that you'll lift me when you know I need help
It's a warm celebration of all of our years
I dream of our story, of our fairy tale
Doufám že jsi stále se mnou když nejsem úplně sám sebou
A modlím se že mě podržíš, když budeš vědět že potřebuji tvou pomoc
Je to hřející oslava všech našich let
Sním o našem příběhu, o naší pohádce
Family dinners and family trees
Teaching the kids to say thank you and please
Know that if we stay together that things will be right
Rodinné večeře, rodinné stromy
Učení dětí říct prosím a děkuji
Věz, že pokud zůstaneme spolu, věci budou v pořádku
I want you to look right in my eyes
To tell me you love me, to be by my side
I want you at the end of my life
I wanna see your face, when I fall with grace
At the moment I die
Is that alright?
Is that alright?
Is that alright?
Chci aby ses mi podíval přímo do očí
A řekl že mě miluješ, byl na mé straně
Chci tě mít na konci svého života
Chci vidět tvůj obličej, až budu padat ladně
Ve chvíli kdy zemřu
Je to v pořádku?
Je to v pořádku?
Je to v pořádku?

Text pridal stfilomena

Videa přidala Dasika

Preklad pridal Mattyth

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.