Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

[Elton John]
I feel I'm feeling light
And I'm up to see the sights
Ain't life a many splendored thing?
[Elton John]
Mám pocit, že cítím lehké
A já jsem se vidět památky
Není život mnoho splendored věc?
[Lady Gaga]
Ducking up and down
All those crazy sights and sounds
Bounce around like puppets on a string
Never gonna find, anything to change my mind
Famous last lines of a fool
[Lady Gaga]
Vyhýbal nahoru a dolů
Všechny ty šílené obrazy a zvuky
Odskočení jako loutky na provázku
Nikdy najít, cokoliv změnit svůj názor
Slavné poslední řádky blázen
[Elton John]
Just when you think
Your chain is just one link
Something comes to tip you off your stool
[Elton John]
Stačí, když si myslíte, že
Váš řetěz je jen jeden odkaz
Něco jde o tip tě stolici
[Both]
Hello hello
Hello hello
Oh my my, what have we here?
What a surprise
What a surprise!
[Oba]
Ahoj ahoj
Ahoj ahoj
Oh můj můj, co tu máme?
To je ale překvapení
Jaké překvapení!
[Lady Gaga]
Hello, Hello
Hello, Hello
I'm not alone it's good to know
[Lady Gaga]
Dobrý den, Dobrý den,
Dobrý den, Dobrý den,
Nejsem sám, že je dobré vědět
[Elton John]
Someone dropped right in to say hello
[Elton John]
Někdo upustil přímo v pozdravit
[Both]
Hello!
[Oba]
Dobrý den!
[Elton John]
Do a dizzy dance
Twirl around and take a chance
Nothing's easy
Nothing comes for free
[Elton John]
Do závrať tanec
Točit se kolem a riskovat
Nic není jednoduché
Nic není zadarmo
[Lady Gaga]
Sniffing on a flower
Run through an autumn shower
[Lady Gaga]
Čichání na květu
Proběhnout na podzim sprcha
[Both]
I'm better off with someone else like me
[Oba]
Já jsem lépe s někým jiným, jako jsem já
Hello hello
Hello hello
Oh my my, what have we here?
What a surprise
What a surprise!
Ahoj ahoj
Ahoj ahoj
Oh můj můj, co tu máme?
To je ale překvapení
Jaké překvapení!
[Lady Gaga]
Hello, Hello
Hello, Hello
I'm not alone it's good to know
[Lady Gaga]
Dobrý den, Dobrý den,
Dobrý den, Dobrý den,
Nejsem sám, že je dobré vědět
[Elton John]
Someone dropped right in to say hello
[Elton John]
Někdo upustil přímo v pozdravit
[Both]
Hello hello
Hello hello
Oh my my, what have we here?
What a surprise
What a surprise!
[Oba]
Ahoj ahoj
Ahoj ahoj
Oh můj můj, co tu máme?
To je ale překvapení
Jaké překvapení!
[Lady Gaga]
Hello, Hello
Hello, Hello
I'm not alone it's good to know
[Lady Gaga]
Dobrý den, Dobrý den,
Dobrý den, Dobrý den,
Nejsem sám, že je dobré vědět
[Elton John]
Someone dropped right in to say hello
[Elton John]
Někdo upustil přímo v pozdravit
[Both]
Hello Hello
Hello hello
[Oba]
Dobrý den, Dobrý den,
Ahoj ahoj
[Elton John]
Oh my my, what have we here?
What a surprise
What a surprise!
[Elton John]
Oh můj můj, co tu máme?
To je ale překvapení
Jaké překvapení!
[Lady Gaga]
Hello, Hello
Hello, Hello
I'm not alone it's good to know
[Lady Gaga]
Dobrý den, Dobrý den,
Dobrý den, Dobrý den,
Nejsem sám, že je dobré vědět
[Elton John]
Someone dropped right in to say hello
[Elton John]
Někdo upustil přímo v pozdravit
[Both]
Hello!
Hello!
Hello
[Oba]
Dobrý den!
Dobrý den!
Ahoj

Text pridala bornthisway

Video přidal DevilDan

Preklad pridala bornthisway

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.