Playlisty Pokec
Reklama

Gypsy - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Sometimes the story has no end
Sometimes I think that we could just be friends
"Cause I’m a wandering man" he said to me
And what about our future plans?
Does this thing we have even make sense?
When I got the whole world in front of me
Někdy příběhy nemají konec
Někdy si myslím, že bychom mohli být přátele
"Protože jsem tulák" řekl mi
A co naše budoucí plány?
Dává ještě tahle věc co máme smysl?
Když mám celý svět před sebou
So I said "I don’t wanna be alone forever"
But I can be tonight
I don’t wanna be alone forever
But I love a gypsy life
Tak jsem řekla "Nechci být navždy sama"
Ale dnes v noci být můžu
Nechci být navždy sama
Ale já miluji život cikánky
I don’t wanna be alone forever
Maybe we could see the world together
I don’t wanna be alone forever
But I can be
Tonight, tonight
Nechci být navždy sama
Možná bychom mohli svět vidět společně
Nechci být navždy sama
Ale můžu být
Dnes v noci, dnes v noci
So I just packed my baggage and
Said goodbye to family and friends
And took a road to nowhere on my own
Like Dorothy on the yellow brick
Hope my ruby shoes get us there quick
'Cause I left everyone I love at home
Takže jsem sbalila kufry a
Řekla Sbohem rodině a přátelům
A jela na vlastní pěst po cestě do neznáma
Jako Dorotka po cestě ze žlutých cihel
Naděje v mé rubínové boty nás tam dostane rychle
Protože každého koho doma miluji jsem opustila
And I don't wanna be alone forever
But I can be tonight
I don't wanna be alone forever
But I love a gypsy life
I don't wanna be alone forever
Maybe we could see the world together
I don't wanna be alone forever
But I can be
Tonight, tonight
A nechci být navždy sama
Ale můžu být dneska v noci
Nechci být navždy sama
Ale já miluji život cikánky
Nechci být navždy sama
Možná bychom mohli svět vidět společně
Nechci být navždy sama
Ale můžu být
Dnes v noci, dnes v noci
'Cause I'm, I'm, I'm, I'm I'm, I'm,
A gypsy, gypsy, gypsy I'm,
I'm, I'm, I'm, I'm I'm, I'm,
gypsy, gypsy, gypsy I'm,
I'm, I'm, I'm, I'm I'm, I'm,
A gypsy, gypsy, gypsy I'm,
I'm, I'm, I'm, I'm I'm, I'm,
A gypsy, gypsy, gypsy I'm
Protože jsem, jsem, jsem, jsem, jsem, jsem
Cikánka, cikánka, cikánka, jsem
Jsem, jsem, jsem, jsem, jsem, jsem
Cikánka, cikánka, cikánka, jsem
Jsem, jsem, jsem, jsem, jsem, jsem
Cikánka, cikánka, cikánka, jsem
Jsem, jsem, jsem, jsem, jsem, jsem
Cikánka, cikánka, cikánka, jsem
And then he asked me he said "Baby
Why do we love each other?"
I said "Honey it’s simple, it’s the way that you love and treat your mother"
A pak se mě zeptal, řekl "Zlato
Proč se nemůžeme navzájem milovat?"
Řekla jsem "Zlato to je prosté, je to způsob, kterým miluješ a pečuješ o svou matku"
Thought that I would be alone forever
But I won’t be tonight
I’m a man without a home
But I think with you I could spend my life
And you’ll be my little gypsy princess
Pack your bags and we can chase the sunset!
Bust the rearview and fire up the jets
'Cause it's you and me,
Myslela jsem že bych mohl být navždy sám
Ale dnes večer nebudu
Jsem muž bez domova
Ale myslím, že s tebou bych mohl strávit můj život
A byla by jsi moje cikánská princeznička
Vem si věci a můžeme pronásledovat západ slunce
Rozbijeme zpětné zrcátko a zažehneme letadla
Protože to jsme ty a já
Baby, for life
Would you go with me?
For life
See the world with me?
Zlato, pro život
Šel by jsi se mnou?
Pro život
Vidět se mnou svět?
'Cause I'm, I'm, I'm, I'm I'm, I'm,
A gypsy, gypsy, gypsy I'm,
I'm, I'm, I'm, I'm I'm, I'm,
A gypsy, gypsy, gypsy I'm
Protože jsem, jsem, jsem, jsem, jsem, jsem
Cikánka, cikánka, cikánka, jsem
Jsem, jsem, jsem, jsem, jsem, jsem
Cikánka, cikánka, cikánka, jsem
I'm Russia, UK, Paris
I'm Italian, Asian, Kombai, African, Indian
I'm a gypsy, gypsy, gypsy I'm Latin American
I don't speak German, but I try.
Jsem Rusko, UK, Paříž
Jsem Italka, Asiatka, Papuánka, Afričanka, Indka
Jsem cikánka, cikánka, cikánka, jsem Latinka
Nemluvím německy ale pokusím se
Some day in Jakarta
I’m American I’m gypsy
I’m Bangkok, Australia, Malaysia, Sweden, Finland, Norway
Be my home just for the day.
I’m a gypsy, gypsy, gypsy hey!
Někdy v Jakartě
Jsem Američanka, cikánka
Jsem Bangkok, Austrálie, Malajsie, Švédsko
Finsko, Norsko
Buď můj domov na jeden den
Jsem cikánka, cikánka, cikánka hej!

Text pridala DannyDee

Text opravil MatyMonster

Videa přidali theFtip, rene00011

Preklad pridal CheekyOtik

Preklad opravila KATYCATCZ

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.