Playlisty Pokec
Reklama

Free Woman - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

(I'll remember that, I'll remember that)
(I'll remember that, that I)
(I'll remember that, I'll remember that)
(I'll remember that, that I)
(Budu si to pamatovat. Budu si to pamatovat.)
(Budu si pamatovat, že já...)
(Budu si to pamatovat. Budu si to pamatovat.)
(Budu si pamatovat, že já...)
I walk the downtown, hear my sound
No one knows me yet, not right now
But I am bound to set this feeling in motion
I walk the downtown, hear my sound
Chodím do centra města, slyším svůj hlas.
Nikdo mě ještě nezná, ne právě teď.
Ale jsem povinna tento pocit uvést do pohybu.
Chodím do centra města, slyším svůj hlas.
I say that I want it, want it (Be free)
Don't fight it, fight it
But if I'm gonna go for it
I'll remember that, that
I say that I want it, want it (Be free)
Don't fight it, fight it
But if I'm gonna go for it
I'll remember that, that I
Říkám, že to chci, chci to. (Být volná.)
Nebojuj s tím, s tím.
Ale pokud si pro to půjdu
budu si to pamatovat.
Říkám, že to chci, chci to. (Být volná.)
Nebojuj s tím, s tím.
Ale pokud si pro to půjdu
budu si to pamatovat, že já...
I'm not nothing without a steady hand
I'm not nothing unless I know I can
I'm still something if I don't got a man
I'm a free woman, oh-oh (Be free)
Nejsem nikým bez pevné ruky.
Nejsem nikým, pokud vím, že můžu.
Pořád jsem něčím, i když nemám muže.
Jsem svobodná žena, oh-oh. (Být volná.)
Oh yeah
(Be free)
Oh yeah
(Být volná.)
This is my dancefloor I fought for
A heart, that's what I'm livin' for
So light up my body and kiss me too hardly
We own the downtown, hear our sound
Toto je můj taneční parket, za který jsem bojovala.
Srdce, to je to, pro co žiju.
Tak rozsviť mé tělo a líbej mě tvrdě.
Vlastníme centrum města, slyšíme naše hlasy.
I say that I want it, want it (Be free)
Don't fight it, fight it
But if I'm gonna go for it
I'll remember that, that
I say that I want it, want it (Be free)
Don't fight it, fight it
But if I'm gonna go for it
I'll remember that, that I
Říkám, že to chci, chci to. (Být volná.)
Nebojuj s tím, s tím.
Ale pokud si pro to půjdu
budu si to pamatovat.
Říkám, že to chci, chci to. (Být volná.)
Nebojuj s tím, s tím.
Ale pokud si pro to půjdu
budu si to pamatovat, že já...
I'm not nothing without a steady hand (I'm a free woman)
I'm not nothing unless I know I can (I'm a free woman)
I'm still something if I don't got a man
I'm a free woman, oh-oh (Be free; c'mon, woo)
Nejsem nikým bez pevné ruky. (Jsem svobodná žena.)
Nejsem nikým, pokud vím, že můžu. (Jsem svobodná žena.)
Pořád jsem něčím, i když nemám muže.
Jsem svobodná žena, oh-oh. (Buď volná: do toho, woo.)
I'm a free woman
I'm a free woman (Be free)
I'm a free woman
I'm a free woman, oh-oh (Be free)
Oh yeah (I'm a free woman)
Jsem svobodná žena.
Jsem svobodná žena. (Buď volná.)
Jsem svobodná žena.
Jsem svobodná žena, oh-oh. (Buď volná.)
Oh yeah (Jsem svobodná žena.)
I'm not nothing without a steady hand (I'm a free woman)
I'm not nothing unless I know I can (I'm a free woman)
I'm still something if I don't got a man
I'm a free woman (Oh), oh-oh (Be free)
Nejsem nikým bez pevné ruky. (Jsem svobodná žena.)
Nejsem nikým, pokud vím, že můžu. (Jsem svobodná žena.)
Pořád jsem něčím, i když nemám muže.
Jsem svobodná žena. (Oh), oh-oh (Buď volná.)

Text pridal 3r1ks

Video přidal f12

Preklad pridala ta-mariee

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.