Playlisty Pokec
Reklama

Fashion of His Love (Bonus Track) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
--Fashion of His Love ----Způsob jeho lásky --
I never was the kind of girl,
That's naturally sure when it comes to love, oh no!
I was insecure, insecure.
Nikdy jsem nebyla ten typ holky
Která si je přirozeně jistá, když příjde na lásku, oh ne!
Byla jsem nejistá, nejistá
But when it comes to you and me,
I can't deny this feeling inside, oh no!
I never felt like this before, this before.
No, no, no.
Ale když to přišlo na tebe a mě
Nemůžu popřít ten pocit uvnitř, oh ne!
Nikdy jsem se takhle necítila, nikdy předtím
Ne, ne, ne
(Ohhhh)
I'm seeing all the signs from above.
(Ohhhh)
I'm gonna be the one that he loves,
I was made for loving him.
The fashion of his love.
Oh yeah!
(Ohhhh)
Vidím všechna znamení zhůry
(Ohhhh)
Budu jediná, kterou bude milovat
Byla jsem stvořena, abych ho milovala
Způsob jeho lásky
Oh yeah!
(Ohhhh)
I'm gonna be his first and last kiss.
(Ohh)
'Cause honey I was born to be his.
I was made for loving him.
The fashion of his love.
(Ohhhh)
Budu jeho první i poslední pusa
(Ohh)
Protože, miláčku, narodila jsem se, abych byla jeho
Byla jsem stvořena, abych ho milovala
Způsob jeho lásky
You know that I'd never cheat on a man.
'Cause I'm not like that.
I'm physically crafted to be
As fitting as McQueen.
Víš, že jsem nikdy nepodvedla muže
Protože taková nejsem
Jsem fyzicky vybavena být
Tak vhodná jako McQueen
But when it comes to clothing, I'm bad.
I'm fashionably just designed to be rad.
Oh and he's no accessory to me.
No, no, no.
Ale když přijde na oblečení, nejsem v tom dobrá
Jsem módně navržena k radikálnosti
Oh, a on není žádný můj doplněk
Ne, ne, ne
No, I just can't seem to forget you
No I can't for just as long as I met you.
You're my babe, right through.
I was made for you (made for you).
Ne, prostě se nezdá, že bych ho zapomněla
Ne, nemůžu od té doby, co jsem tě potkala
Jsi moje zlato, přesně tak
Byla jsem stvořena pro tebe (stvořena pro tebe)
(Ohhhh)
I'm seeing all the signs from above.
(Ohhhh)
I'm gonna be the one that he loves,
I was made for loving him.
The fashion of his love.
Oh yeah!
(Ohhhh)
Vidím všechna znamení zhůry
(Ohhhh)
Budu jediná, kterou bude milovat
Byla jsem stvořena, abych ho milovala
Způsob jeho lásky
Oh yeah!
(Ohhhh)
I'm gonna be his first and last kiss.
(Ohh)
'Cause honey I was born to be his.
I was made for loving him.
The fashion of his love.
(Ohhhh)
Budu jeho první i poslední pusa
(Ohh)
Protože, miláčku, narodila jsem se, abych byla jeho
Byla jsem stvořena, abych ho milovala
Způsob jeho lásky
They say I need a strong man, not just a friend
But baby, my search is done.
No longer reason to pry or to justify,
How I feel for you, my love.
Říkají, že potřebuji silného muže, ne jen přítele
Ale, zlato, mé hledání je u konce
Už není důvod déle slídit nebo ospravedlňovat
Co k tobě cítím, má lásko
I'm seeing all the signs from above.
I'm gonna be the one that he loves,
I was made for loving him.
Oh yeaah!
Vidím všechna znamení zhůry
Budu jediná, kterou bude milovat
Byla jsem stvořena, abych ho milovala
Oh yeah!
(Ohhhh)
I'm seeing all the signs from above.
(Ohhhh)
I'm gonna be the one that he loves,
I was made for loving him.
The fashion of his love.
Oh yeah!
(Ohhhh)
Vidím všechna znamení zhůry
(Ohhhh)
Budu jediná, kterou bude milovat
Byla jsem stvořena, abych ho milovala
Způsob jeho lásky
Oh yeah!
(Ohhhh)
I'm gonna be his first and last kiss.
(Ohh)
'Cause honey I was born to be his.
I was made for loving him.
The fashion of his love.
(Ohhhh)
Budu jeho první i poslední pusa
(Ohh)
Protože, miláčku, narodila jsem se, abych byla jeho
Byla jsem stvořena, abych ho milovala
Způsob jeho lásky
(Ohhhh)
I'm gonna be his first and last kiss.
(Ohh)
'Cause honey I was born to be his.
I was made for loving him.
The fashion of his love.
(Ohhhh)
Budu jeho první i poslední pusa
(Ohh)
Protože, miláčku, narodila jsem se, abych byla jeho
Byla jsem stvořena, abych ho milovala
Způsob jeho lásky

Text pridal pavelklier

Text opravila avril121

Videa přidali pavelklier, Sally_Taylor, FifinFenty

Preklad pridala SuperSonic

Preklad opravila avril121

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.