Playlisty Pokec
Reklama

Electric Kiss - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

We are a generation twisted by a myth
Confused and ludicrous
Holding onto love
Jsme generace pokřivená bájí
Zmatená a směšná
Co se drží lásky
Consumed by all the pleasures in out midst
A life with all the lips we've kissed
And losing all control
Požírání vším tím potěšením z naších středů
Život se všemi rty, které jsme políbili
A ztráta sebekontroly
We're gonna start a resistance.
We want independence
We're gonna give the world some of this.
Začneme vzdorovat
Chceme nezávislost
Něco z toho světu dáme
Electric kiss
I'm gonna change the world with my lips
One voice forever
we'll live together in peace, love,
Solitude and happiness
Electric Kiss
Elektrický polibek
Svými rty změním svět
Navždy už jeden jeden hlas
Budeme žít pohromadě v lásce a míru
Samota a štěstí
Elektrický polibek
Fame is our felony
We're so in love with it
Some superstars and masochists
Who dont know where to go
Sláva je náš těžký zločin
Jsme do ní až moc zamilovaní
Nějaké superhvězdy a masochisté
Kdo neví, kam má jít
But the poets and the fighters of our time
Put down their weapons and their rounds
And know what they must do
Ale básníci a bojovníci našich časů
Složili zbraně a položili půllitry
A vědí, co musí udělat
They're gonna start a resistance
They want independence
Theyre gonna give the world some of this
Začnou vzdorovat
Chtějí nezávislost
Něco z toho světu dají
Electric Kiss.
I'm gonna change the world with my lips
One voice forever
We'll live together in peace, love,
Solitude and happiness
Elektrický polibek
Svými rty změním svět
Navždy už jeden jeden hlas
Budeme žít pohromadě v lásce a míru
Samota a štěstí
Electric Kiss
I'm gonna change the world with my lips
Elektrický polibek
Svými rty změním svět
Oh, one voice forever
We'll live together in peace, Love,
Solitude and happiness
Electric kiss, kiss.
Oh, navždy už jen jeden hlas
Budeme žít pohromadě v lásce a pokoji
Samota a štěstí
Elektrický polibek, polibek

Text pridal defenek

Video přidala Monas11

Preklad pridala SuperSonic

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.