Pokec Playlisty
Reklama

Raging (feat. Kodaline) - text, preklad

playlist Playlist
Standing in the cold in the frozen wind
I'm leaving you behind but it's not the end
No, no, no
Walking on a plain as I hold my breath
It's gonna be weeks till I breathe again
No, no, no
Stojím v zimě v mrazivém větru
Nechávám Tě za sebou, ale není to konec
Není, není, není
Chodím planinou zatímco zadržuji dech
Budou to týdny než začnu znovu dýchat
Ne, Ne, Ne
I know that you hate it
And I hate it
Just as much as you
But if you can brave it
I can brave it
Brave it all for you
Vím, že to nesnášíš
A já to nesnáším
Tak moc jako ty
Ale když tomu dokážeš čelit
Já tomu dokážu čelit
Čelit tomu všemu, pro tebe
Call me anytime that you see the lightning
Don't you feel alone, you can always find me
We've got a wild love, raging, raging
Lost among a million changing faces
Everyday our hearts keep trading places
We've got a wild love, raging, raging
Zavolej mě kdykoliv, když vidíš blesk
Neměj pocit, že jsi sama, vždycky mě můžeš najít
Máme divokou lásku, zuřící, zuřící
Ztraceni mezi miliony měnícími se tvářemi
Každý den naše srdce stále mění místa
Máme divokou lásku, zuřící, zuřící
Raging, raging
Raging, raging
Raging, raging
Zuřící, zuřící
Zuřící, zuřící
Zuřící, zuřící
Checking into hotel loneliness
It's not what I've been used to, I confess
To wake up three times a night
Talking to a stranger's nothing new
She knows how to smile but not like you
So I wait for you all night
Ubytovávat se do hotelové samoty
To není to na co jsem byl zvyklý, příznávám
Budit se třikrát během noci
Mluvit s cizími lidmi není nic nového
Ona ví jak se smát, ale ne tak jako ty
Tak na tebe čekám celou noc
I know that you hate it
And I hate it
Just as much as you
But if you can brave it
I can brave it
Brave it all for you
Vím, že to nesnášíš
A já to nesnáším
Tak moc jako ty
Ale když tomu dokážeš čelit
Já tomu dokážu čelit
Čelit tomu všemu, pro tebe
Call me anytime that you see the lightning
Don't you feel alone, you can always find me
We've got a wild love, raging, raging
Lost among a million changing faces
Everyday our hearts keep trading places
We've got a wild love, raging, raging
Zavolej mě kdykoliv, když vidíš blesk
Neměj pocit, že jsi sama, vždycky mě můžeš najít
Máme divokou lásku, zuřící, zuřící
Ztraceni mezi miliony měnícími se tvářemi
Každý den naše srdce stále mění místa
Máme divokou lásku, zuřící, zuřící
Raging, raging Zuřící, zuřící
Call me anytime that you see the lightning
Don't you feel alone, you can always find me
We've got a wild love, raging, raging
Rolling on the wind with you forever
Holding onto us for worse or better
We've got a wild love, raging, raging
Zavolej mě kdykoliv, když vidíš blesk
Neměj pocit, že jsi sama, vždycky mě můžeš najít
Máme divokou lásku, zuřící, zuřící
Kymácet se ve větru s tebou navždy
Držet nás pro horší nebo lepší
Máme divokou lásku, zuřící, zuřící
Raging, raging
Raging, raging
Raging, raging
Zuřící, zuřící
Zuřící, zuřící
Zuřící, zuřící
Call me anytime that you see the lightning
Never feel alone, you can always find me
We've got a wild love raging, raging
Zavolej mě kdykoliv, když vidíš blesk
Nikdy neměj pocit samoty, vždycky mě můžeš najít
Máme divokou lásku, zuřící, zuřící

Text pridal TheMole

Text opravila Phoneix

Videa přidal TheMole

Preklad pridal Majklik222

Preklad opravil coxpro

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.