Pokec Playlisty
Reklama

Lamborghini ft. P Money - text, preklad

playlist Playlist
Got rocks on my wrist, that shit you can't resist
Cash flow greater than the haters hating on my gyst
Riding in your face, looking like I found a damn genie
Wiling in my Lamborghini
Mám kameny na mým zápěstí, to svinstvo kterýmu němůžeš odolat
Cash-flow je větší než nenávist k mýmu "gyst"
Jezdním po tvým obličeji, vypadám jako bych našel zatracenýho džina
Ochotného ve svém Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Bitch, I know you see me in my Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Ride so quick, you would think I'm Houdini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Dě*ko, vím, že mě vidíš v mým Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Jede tak rychle, myslel by sis že jsem Houdini
Been in the game since Namco
Bring it back, I'm fully gassed, yo
Vroom, vroom, in my brand new Lambo
Juiced up, and I don't give a damn, yo
Going 120, and that's my slowest
On a one-way lane, like Lois
Who's that? Superman's bitch
Wanna see what happens when I touch the Superman switch?
Ride with more peers than Morgan
Drive past bloggers that are walking
I taunt them, Matt Lees, can you see me?
Wiling in my Lamborghini
Jsem ve hře od dob Namca
Vrať to zpátky, jsem natankovanej do plna, yo
"Vroom, Vroom" v mým zbrusu novým Lambu
Dotankuj, já to mám fuk, yo
Jedu 120 a to je nejpomaleji
Na jednosměrné cestě, jako Lois
Kdo to je? Superman dě*ko
Chceš vidět co se stane, když zmáčknu Superman vypínač?
Jezdit s více vrstevníky než Morgan
Jezdit okolo blogerů, kteří chodí pěšky
Posmívám se jim, Matt Lees, vidíš mě?
ochotného ve svém Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Bitch, I know you see me in my Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Ride so quick, you would think I'm Houdini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Dě*ko, vím, že mě vidíš v mým Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Jede tak rychle, myslel by sis že jsem Houdini
I be at home on the Xbox
Lord of the Mics in the background, slewing MCs with dreadlocks
Snap that party, told this girl "come round"
Chick's long-tempered but her head top
She goes hard till my head drops
It's all eyes when we connect
Doggystyle and a Playboy bunny from downstairs, upstairs
Sound like a pet shop
Guys wanna hype on man
Call KSI, come yours and I'll put you in a headlock
I've been around since CoD 4
Search and Destroy hardcore G3 with a red dot
Haters get treated like a ho
You can tell them suck my dick and get lost
Paparazzi wanna take pics when I'm out with my son
You can all get headshots
This flow's like Formula One
Cause I use the track like DRS
Quickly boosting the PRS
She's going ape when I beat her chest
Bro, it's mad
You can tell Rihanna come see me
Might have to speed dial in that genie
JJ, lend me the Lamborghini
Jsem doma na xBoxu
Pán na mikrofonu v pozadí, smýkat MCs s dredy
Vyfoť tu párty, řekl jsi témhle holce "stav se"
Kočka je pobouřená ale její obličej je TOP
Jede tvrdě, dokud moje hlava nebouchne
Všechno je v očích, když jsme spojení
Poloha na psy a Playboy králík odspodu, zvrchu
Zvuk jako ve zverimexu
Kluci chtějí randál na muže
Zavolej KSI, přijede a já dám tě do kravaty
Jsem tu si asi od CoD4
Najdu a tvrtě zničím G3 s červenou tečkou
Nenávistivý lidi zacházejí jako když ho
Můžeš jim říct vykuřte mi a táhněte
Paparazzi chtějí udělat fotku, když jsem venku se svým synem
Všechny je můžeš trefit do hlavy
Tahle flow je jako Formule jedna
Protože jsem využil tuhle písničku jako DRS
Rychle zrychlující PRS
Hodlá se opičit když dobiji její hrudník
Brácho, je to šílený
Můžeš zavolat Rihanně, aby se na přijela podívat
Bude muset vytočit otáčkoměr až k džinovi
JJ, půjč mi Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Bitch, I know you see me in my Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Ride so quick, you would think I'm Houdini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Dě*ko, vím, že mě vidíš v mým Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Jede tak rychle, myslel by sis že jsem Houdini
When my Lambo on the track, fall back
When I'm riding at speed, get that neck crack
Blazing on the engine, everybody looking back
Like I'm shooting, gratata, got them going, "fuck that"
Raise the fucking doors, I said make it look
Like a fucking eagle, like I'm starting wars
Dictating with my V12 deagle, speeds ain't even legal
Scaring people, we ain't equal
Danny Glover ain't got shit on my motherfucking lethal weapon
Armageddon sounding when the man arrives
When we hype I come alive, like a 5 Alive
On the drive 21 years, smashing up the scene
And I keep on winning, like I'm Mr Charlie Sheen
Když je moje Lmabo na trati, ustup
Když se řítím tou rychlostí, trhá mi to krk
Tůrováním mýho motoru, každej se otáčí
Jako když střílím "gratata" dostal jsem je "s*át na to"
Zvedám ty zas*aný dveře, říkal jsem, aby to vypadalo
Jako zas*anej orel, jako že začínám války
Diktuju s mojí V12, rychlost ani není legální
Straším lidi, nejsme si rovni
Danny Glover nemá ani ho*vno na mojí zas*anou smrtící zbraň
Armageddon zní jako když muž přijede
Když burácíme ožívám, jako na 5 Alive
Na cestě 21 let, rozbíjím scénu
A stále vítězím, jako že jsem Charlie Sheen
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Bitch, I know you see me in my Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Ride so quick, you would think I'm Houdini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Dě*ko, vím, že mě vidíš v mým Lamborghini
La-Lamborghini, La-Lamborghini
Jede tak rychle, myslel by sis že jsem Houdini

Text pridala AnetMaxu

Video přidala AnetMaxu

Preklad pridal kalabus24

Preklad opravil kalabus24

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.