Playlisty Akcie
Reklama

Servant in Heaven King in Hell - text, preklad

playlist Playlist
Some may struggle and some may fall
One only follows, another one leads
And while some only endure constant slavery
Others satisfy their never ending greed
Někteří mohou usilovat a někteří mohou selhat
Jeden pouze následuje, další jeden vede
A zatímco jeden pouze snáší stálé otroctví
Ostatní ukojí jejich nekonečná chamtivost
Some born to win, some born to loose
What fate may come, only time can tell
Better to live in sin than nothing else to choose
Servant In Heaven, King In Hell
Někteří se rodí vyhrát, někteří se rodí prohrát
Jaký osud může přijít, může říci pouze čas
Lepší je žít ve hříchu než nemít nic jiného na výběr
Služebník v Nebi, Král v Pekle
Some may give and some may take
One only suffers others celebrate
And while some know that their time will never come
Others realise that it’s never ever too late
Někteří mohou dát a někteří mohou vzít
Jeden jenom trpí, ostatní oslavují
A zatímco něktěří ví, že jejich čas nikdy nepřijde
Ostatní si uvědomují, že nikdy není příliš pozdě
Some see the dark, some see the light
What's in your view only time can tell
Better to taste the fire than swallowed by the night
Servant In Heaven, King In Hell
Někteří vidí tmu, někteří vidí světlo
Co je ve tvém pohledu může říct pouze čas
Lepší je ochutnat oheň než být polknut nocí
Služebník v Nebi, Král v Pekle
Some are cast aside as anger blinds the mind
Baptised in flames to lead again
To see them take it all a tearing of the heart
A thousand reasons for your hate
Někteří jsou odloženi stranou když vztek oslepuje mysl
Pokřtěni v plamenech aby znovu vedli
Vidět je vzít vše, trhání srdce
Tisíc důvodů pro tvou nenávist

Text pridala MissH

Videa přidali DevilDan, roman59

Preklad pridal Geralt

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Violent Revolution

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.