Playlisty Pokec
Reklama

Palm Dreams - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Cruisin’ down the only road
That leads me to a place that I know—I know
Traveled far I’ve traveled wide
I had to go away to find home—I’m home
Projíždím jedinou cestou
Ta mě vede na místo, které znám – znám
Cestovala jsem široko daleko
Musela jsem jít pryč najít domov – jsem doma
All the palm trees have the money
Watching from above
The endless party
Všechny palmy mají peníze
Sledují ze shora
Nekonečnou party
California—just a bad dream
I will hang around
Until you want me
Kalifornie – jen špatný sen
Bude se potloukat okolo
Dokud mě nebudeš chtít
From the hillside (they can party with us)
To the valley (they can party with us)
Watch the sun come up and warm my body
Od svahu (půjdou s námi)
Do údolí (půjdou s námi)
Sledovat, jak Slunce vychází a ohřívá mé tělo
California (they can party with us)
Just a bad dream (they can party with us)
I will hang around until you break me
Kalifornie (půjdou s námi)
Jen špatný sen (půjdou s námi)
Bude se potloukat okolo, dokud mě nezničíš
Star, stars—I’ll make it to the top
I’m shining like their cars and rings
The palms see everything
Hvězda, hvězdy – vytvořím to na vrcholu
Zářím jako jejich auta a prsteny
Palmy vidí všechno
Star, stars—They watch you like a hawk
I’ll try to keep them company
The palms see everything
Hvězda, hvězdy – sledují tě jako jestřáb
Pokusím se udržet je pospolu
Palmy vidí všechno
Riding all the highs and lows
I’m never looking back cuz I know—I know
Walking through the danger zones
I’ll make it anywhere cuz I’m home— I’m home
Projíždím všechny výše a nížiny
Nikdy se neohlížím zpět, protože vím – vím
Procházím nebezpečnými zónami
Udělám to kdekoliv, protože jsem doma – jsem doma
All the palm trees have the money
Watching from above
The endless party
Všechny palmy mají peníze
Sledují ze shora
Nekonečnou party
California—just a bad dream
I will hang around
Until you want me
Kalifornie – jen špatný sen
Bude se potloukat okolo
Dokud mě nebudeš chtít
From the hillside (they can party with us)
To the valley (they can party with us)
Watch the sun come up and warm my body
Od svahu (půjdou s námi)
Do údolí (půjdou s námi)
Sledovat, jak Slunce vychází a ohřívá mé tělo
California (they can party with us)
Just a bad dream (they can party with us)
I will hang around until you break me
Kalifornie (půjdou s námi)
Jen špatný sen (půjdou s námi)
Bude se potloukat okolo, dokud mě nezničíš
Star, stars—I’ll make it to the top
I’m shining like their cars and rings
The palms see everything
Hvězda, hvězdy – vytvořím to na vrcholu
Zářím jako jejich auta a prsteny
Palmy vidí všechno
Star, stars—They watch you like a hawk
I’ll try to keep them company
The palms see everything
Hvězda, hvězdy – sledují tě jako jestřáb
Pokusím se udržet je pospolu
Palmy vidí všechno
Star, stars—I’ll make it to the top
I’m shining like their cars and rings
The palms see everything
Hvězda, hvězdy – vytvořím to na vrcholu
Zářím jako jejich auta a prsteny
Palmy vidí všechno
Star, stars—They watch you like a hawk
I’ll try to keep them company
The palms see everything
Hvězda, hvězdy – sledují tě jako jestřáb
Pokusím se udržet je pospolu
Palmy vidí všechno
Do do do do-do-do do do
Do do
Jednej, jednej, jednej, jednej – jednej – jednej, jednej, jednej
Jednej, jednej
My horizon, stars are shining
Feel them blind me as I get too close
My horizon, stars are shining
Feel them blind me as I get…
Můj obzor, hvězdy září
Cítím, jak mě oslepují, když se přiblížím
Můj obzor, hvězdy září
Cítím, jak mě oslepují, když…
Star, stars—I’ll make it to the top
I’m shining like their cars and rings
The palms see everything
Hvězda, hvězdy – sledují tě jako jestřáb
Pokusím se udržet je pospolu
Palmy vidí všechno
Star, stars—They watch you like a hawk
I’ll try to keep them company
The palms see everything
Hvězda, hvězdy – vytvořím to na vrcholu
Zářím jako jejich auta a prsteny
Palmy vidí všechno
If you party with us, we’ll go up
If you party with us, we’ll go up
If you party with us, we’ll go up
If you party with us, we’ll go up
If you party with us, we’ll go up
If you party with us, we’ll go up
If you party with us, we’ll go up
If you party with us, we’ll go up
If you party
Pokud půjdou s námi, budeme stoupat
Pokud půjdou s námi, budeme stoupat
Pokud půjdou s námi, budeme stoupat
Pokud půjdou s námi, budeme stoupat
Pokud půjdou s námi, budeme stoupat
Pokud půjdou s námi, budeme stoupat
Pokud půjdou s námi, budeme stoupat
Pokud půjdou s námi, budeme stoupat
Pokud půjdou

Text pridala Skyscraper29

Video přidala Skyscraper29

Preklad pridala Skyscraper29

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.