Playlisty Pokec
Reklama

Mercy/Gatekeeper - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

When the city sleeps I'm awake
Caught up in the dreams I can’t create
When the city sleeps I'm awake
Locked up in my mind, I can’t escape
Když město spí, jsem vzhůru
Dohnána sny, které nemůžu tvořit
Když město spí, jsem vzhůru
Zamčena v mojí mysli, nemohu uniknout
There’s nothing I can do but wait
I call ya crying cuz it’s too much pain
I can tell you don’t get it
Cuz you tell me everything will be okay
Nemůžu dělat nic, než čekat
Volala jsem ti, brečím, protože je to příliš velká bolest
Nemůžu ti to říct, nepochápeš to
Protože mi říkáš: Všechno bude dobrý
All I want to do is cry
That’s all I want to do
All I want to do is cry
And bang my head
Until I start to fly
Bang bang, I start to fly
Bang bang, I start to fly
Jediné, co chci dělat je brečet
To je všechno, co chci dělat
Jediné, co chci dělat je brečet
A bouchám mou hlavou
Dokud nezačnu létat
Třísk, třísk, začnu létat
Třísk, třísk, začnu létat
Maybe I’ll just dye my hair
To make me feel like I don’t care
It’ll be my war paint
Cuz lord knows I need the strength (I need the strength)
Možná si jen obarvím vlasy
Abych se cítil tak, že nic neřeším
Bude to má válka barev
Protože pán ví, že potřebují sílu (potřebuji sílu)
Mondays might be all right
And Sundays will probably hurt
Cuz when your mouth starts moving with the noise
I don’t hear a single word
Pondělky možná budou v pořádku
A neděle budou pravděpodobně bolet
Protože, když se tvá ústa začnou pohybovat se zvukem
Neslyším jediné slovo
All I want to do is cry
That’s all I want to do
All I want to do is cry
And bang my head
Until I start to fly
Bang bang, I start to fly
Bang bang, I start to fly
Jediné, co chci dělat je brečet
To je všechno, co chci dělat
Jediné, co chci dělat je brečet
A bouchám mou hlavou
Dokud nezačnu létat
Třísk, třísk, začnu létat
Třísk, třísk, začnu létat
I’ll watch the sky get brighter
The lights get higher now
Budu sledovat, jak se obloha stává jasnější
Světélka se dostanou výš
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Hurtin’ hurtin'
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Bolí, bolí
—Gatekeeper —Vrátný
Stuck in the traffic that's racing in my mind
Blankets of wool just to cover up my eyes
Cuz what I need, what I need is quiet
And I know what I need, what I need is hiding
Uvízla jsem v zácpě, která jedou mou myslí
Pokrývky vlny jen mi zakryjte oči
Protože co potřebuji, co potřebuji, je ticho
A vím, co potřebuji, co potřebuji, je skrýš
I'm just a face someone’s passing on the street
Paint on a smile so that no one ever sees
Cuz what I need, what I need is quiet
And I know what I need, what I need is hiding
Jsem jen tváří někoho, koho mineš na ulici
Namalovaný úsměv, který nikdo nikdy neviděl
Protože co potřebuji, co potřebuji, je ticho
A vím, co potřebuji, co potřebuji, je skrýš
(Talk to me)
(Keep on—Talk to me)
(Mluv se mnou)
(Pokračuj, mluv se mnou)
It’s easier for me to stay quiet, not speak a word
For if I do, then the truth might emerge
They are my emotions to feel
Nobody can poison my feelings if they are never revealed
I’ll watch others live in loudness and I’ll destroy the chaos in my way
I have the control
If I keep what’s mine, I can have the purest soul
And live with content, free from fear
I choose my actions
I am the gatekeeper
Je pro mě lehčí zůstat potichu, neříct ani slovo
Protože pokud bych mluvila, mohla by se ukázat pravda
Jsou tu cítit mé emoce
Nikdo nemůže otrávit mé pocity, pokud nebudou nikdy odhaleny
Bude sledovat životy jiných v hlasitosti, a zničím ten chaos v mé cestě
Mám na tím kontrolu
Pokud si udržuji, co je moje, mohu mít nejčistší duši
A budu žít naplněna, beze strachu
Vybírám si své činy
Jsem vrátná
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Hurtin’ hurtin'
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Bolí, bolí
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Just give me mercy, cuz I keep hurtin’ hurtin'
Hurtin’ hurtin'
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Jen mi dej milost, protože to stále bolí, bolí
Bolí, bolí
Don't let me die
With my soul in the air
Don't let me die
When there's nobody here
Nenech mě zemřít
S mojí duší ve větru
Nenech mě zemřít
Když tu nikdo není

Text pridala Skyscraper29

Video přidala Skyscraper29

Preklad pridala Skyscraper29

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.