Playlisty Pokec
Reklama

Given It All - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
If I make it on a tightrope
I'm not falling, I'm not crawling
you can't blame me, not for trying
I'm not foolish, I will get you.
Pokud to zvládnu na visutém laně
Nepadám, neplazím se
Nemůžeš mě vinit, ne za zkoušení
Nejsem hlupačka, dostanu tě
Tear the walls down,
Don't be stupid,
meet me halfway to your heart.
Zbourat zdi,
Nebuď hloupý,
Potkej mě v půli cesty k tvému srdci
Let the sun rise,
when it's dawning
And I'll break you,
till I break through
Nech slunce zářit,
Když se stmívá
A zlomím tě,
až se dostanu skrz
I've given it all to you [x8]
And it's got me...
Všechno jsem to dala tobě [x8]
A ono mě to dostalo...
Closer to the water,
we should set sail to the border
Blíž k vodě,
měli bychom vyplout k okraji
Tear the walls down,
Don't be stupid,
meet me halfway to your heart.
Zbourat zdi,
Nebuď hloupý,
Potkej mě v půli cesty k tvému srdci
Let the sun rise,
when it's dawning
And I'll break you,
till I break through
Nech slunce zářit,
Když se stmívá
A zlomím tě,
až se dostanu skrz
I've given it all to you [x8]
And it's got me down...
Všechno jsem to dala tobě [x8]
A ono mě to skácelo...
Let the sun rise,
when it's dawning
Let the sun rise,
when it's dawning
Nech slunce zářit,
Když se stmívá
A zlomím tě,
až se dostanu skrz
You can't blame me, not for trying
I'm not foolish, I will get you
Nemůžeš mě vinit, ne za zkoušení
Nejsem hlupačka, dostanu tě
Let the sun rise,
when it's dawning
And I'll break you,
till I break through
Nech slunce zářit,
Když se stmívá
A zlomím tě,
až se dostanu skrz
Let the sun rise,
when it's dawning
And I'll break you,
till I break through
Nech slunce zářit,
Když se stmívá
A zlomím tě,
až se dostanu skrz
I've given it all to you [x8]
It's got me...
Všechno jsem to dala tobě [x8]
A ono mě to dostalo...
I've given it all to you [x4]
It's got me...
Všechno jsem to dala tobě [x4]
A ono mě to dostalo...
I've given it all to you [x4] Všechno jsem to dala tobě [x4]

Text pridal stfilomena

Video přidala Eva01

Preklad pridala Minnie_Cat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.