Pokec Playlisty
Reklama

Cold Blood - text, preklad

playlist Playlist
Cruisin' downtown, shakin' her love
See that babe talkin' to me
Felt my heart drop, women can't stop
Girl has got me on my knees
Cestujeme v centre mesta, trasieme jej láskou
Vidieť, že so mnou hovoríš baby
Cítila si moje srdce spadnúť, ženy nemôžu prestať
Dievča dostalo si ma na kolená
Baby, baby, babe, don't make me wonder
Won't you let me in?
She said, "See you later"
Shot down, I'll be back again
Baby, baby, baby, nenúť ma zaujímať sa
Nenecháš ma?
Ona povedala: "Uvidíme sa neskôr"
Zostrelený, budem zase späť
Good love is all you need
But you don't wanna know
Cold blood is all you bleed
Dobrá láska je všetko, čo potrebujeme
Ale nechceš vedieť
Studená krv je všetko, čo krvácame
When it cools off, you tease it
When it gets hot, you freeze it
Cold blood is all you bleed
Keď vychladne, môžeš ho dráždiť
Keď je horúce, môžeš ho zmraziť
Studená krv je všetko, čo krvácame
Dresses so tight, movin' to the beat
Set my fuse on fire
Dream come true I wanna give it to you
Let the flame get higher
Šaty tak tesné, hýbajúce sa do rytmu
Nastavte svoju poistku na streľbu
Sen sa stáva skutočnosťou, I ja Ti ho chcem dať
Nech plameň narastie
Baby, baby, you're drivin' me crazy
Like a cat in a cage
You make me shiver, earthquake
Down, down to the grave
Baby, baby, ty ma privádzaš k šialenstvu
Ako mačku v klietke
Môžeš ma triasť, zemetrasenie
Dole, dole do hrobu
Good love is all you need
But you don't wanna know
Cold blood is all you bleed
Dobrá láska je všetko, čo potrebujeme
Ale nechceš vedieť
Studená krv je všetko, čo krvácame
When it cools off, you tease it
When it gets hot, you freeze it
Cold blood is all you bleed
Keď vychladne, môžeš ho dráždiť
Keď je horúce, môžeš ho zmraziť
Studená krv je všetko, čo krvácame
You make me so hot
I feel my temperature rise
Don't shoot me down, no
Ty ma tak zahrievaš
Cítim, že moja teplota rastie
Nezastreľ ma. nie
When it cools off, you tease it
When it gets hot, you freeze it
Cold blood is all you bleed
Keď vychladne, môžeš ho dráždiť
Keď je horúce, môžeš ho zmraziť
Studená krv je všetko, čo krvácame
Good love is all you need
But you don't wanna know
Cold blood is all you bleed
Dobrá láska je všetko, čo potrebujeme
Ale nechceš vedieť
Studená krv je všetko, čo krvácame
Cold blood is all you bleed
Cold blood is all you bleed
Studená krv je všetko, čo krvácame
Studená krv je všetko, čo krvácame

Text pridal sCoRp

Video přidala Maribel

Preklad pridal sCoRp

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.