Playlisty Pokec
Reklama

Dead head - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Check my heart check my legs
Check the nametag on the bed
I think I had an accident last night
I am safe, I'm not scared really
Quite as much as I should be
Tell me if the damage here will last forever
Zkontroluj mé srdce, zkontroluj mé nohy
zkontroluj jmenovku na posteli
Myslím, že jsem měla nehodu minulou noc
Jsem v pořádku, nejsem ani vyděšená
jak bych měla být
Řekni mi, jestli je poškození trvalé
Oh I misunderstood
This age of ours
Has forces like
A cyclone
Oh rozuměla jsem chybně
ten náš věk
má síly jako
cyklon
What's your name date of birth
Do you live alone?
your emergency contacts didn't answer
This is how I got hurt
Your mind and I were no match for a runaway delivery truck and a river
Two oh six bones in the body, cracked up every one
(tore up my skin and hair and eyes)
Jaké je tvé jméno a datum narození
Žiješ sám?
Tvůj kontakt pro případ nouze neodpověděl
Tohle je, jak jsem se zranila
Tvá mysl a já jsme nepasovali k úprku
Dodávka a řeka
Dvě ou šest kostí v těle, zlomit každou jednu z nich
(roztrhat mou kůži a vlasy a oči)
I misunderstood
This rage we have
Like love, is at
Its solstice
Rozuměla jsem chybně
ten vztek, který máme
jako láska je
Je slunovrat
Check my arms check my legs
Check my stomach heart and head
But your luck says that he won't make it through the night
Zkontroluj mé srdce, zkontroluj mé nohy
zkontroluj můj žaludek, srdce a hlavu
Ale tvé štěstí řík, že nepřežije do zítra
And now I know, it's certain
And now I know, it's certain
And now I know, it's certain
And now I know, it's certain
Teď už to vím, je to jisté
Teď už to vím, je to jisté
Teď už to vím, je to jisté
Teď už to vím, je to jisté

Text pridal mattea

Video přidal mattea

Preklad pridal mattea

Preklad opravil mattea

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.