Playlisty Akcie
Reklama

Some Recruiter I Used To Know - text, preklad

Ukáž pieseň na Facebook

Lawyer:]
Now and then I think of when you first called my number
And when you said you had a job that I should try
Asked myself if you were right for me
But you said that we should have coffee
And from that day you showered me with lots of attention
Právník:]
Tu a tam přemýšlím o tom, kdy jsi poprvé zavolala mé číslo
A když jsi říkala, že jsi měla práci, kterou bych měl zkusit
Zeptal jsem se sám sebe, jestli jsi pro mě ta pravá
Ale ty jsi řekla, že bychom měli zajít na kávu
A od té doby jsi mě zahrnula spoustou pozornosti
You can get addicted to a certain kind of recruiter
Like one who gives you a pen, always a pen
I thought it meant it was a sign of lust
But you were just trying to gain my trust
And then I found that you were working on commission
Můžeš se stát závislý na určitém druhu náboráře
Jako ten, který vám dá pero, vždycky pero
Myslel jsem, že to znamenalo, že to bylo znamení touhy
Ale ty se jen snažíš získat mou důvěru
A pak jsem zjistil, že jsi pracovala na provizi
But you didn't have to cut me out
Get my hopes up about low taxes in Abu Dhabi
And I don't even need your job
But you treat me like an accountant and that feels so rough
No you didn't have to waste my time
Adding you on LinkedIn just meant that I stalked you online
Guess I've got to let it go
Now you're some recruiter that I used to know
Ale ty jsi mě musela ponížit
Získat mé naděje o nízkých daních v Abu Dhabi
A já ani nepotřebuju tvou práci
Ale ty se mnou jednáš jako účetní a chováš se tak hrubě
Ne, neměla jsi plýtvat mým časem
Přidání tebe na LinkedIn jen znamenalo, že jsem tě sledoval on-line
Myslím, že jsem to nechal být
Teď jsi jen náborář, kterého jsem kdysi znal
Now you're some recruiter that I used to know
Now you're some recruiter that I used to know
Teď jsi jen náborář, kterého jsem kdysi znal
Teď jsi jen náborář, kterého jsem kdysi znal
[Recruiter:]
Now and then I think of all the times you strung me on
Part of me believing you were just about to leave your job
But I don't really work that way
If you don't take the job -- I don't get paid
You said that you were ready to go
But you never quit, so I'm just some recruiter that you used to know (-oh-oh)
[Recruiter:] (Náborář)
Tu a tam si myslím, že si to na mě navlíkl
Část mě věří, že jsi jen o opustil svou práci
Ale opravdu si nemyslím, že to takhle funguje
Pokud nevezmeš tu práci - já nedostanu zaplaceno
Řekl jsi, že jsi byli připraven jít
Ale ty jsi nikdy neskončil, takže jsem jen nějaký náborář, kterého jsi kdysi znal
[Lawyer:]
But you didn't have to cut me out
Get my hopes up about low taxes in Abu Dhabi (oh)
And I don't even need your job
But you treat me like an accountant and that feels so rough (oh)
No you didn't have to waste my time
Adding you on LinkedIn just meant that I stalked you online (oh)
Guess I've got to let it go
Now you're some recruiter that I used to know
[Právník:]
Ale ty jsi mě musela ponížit
Získat mé naděje o nízkých daních v Abu Dhabi
A já ani nepotřebuju tvou práci
Ale ty se mnou jednáš jako účetní a chováš se tak hrubě
Ne, neměla jsi plýtvat mým časem
Přidání tebe na LinkedIn jen znamenalo, že jsem tě sledoval on-line
Myslím, že jsem to nechal být
Teď jsi jen náborář, kterého jsem kdysi znal
Recruiter
(I used to know)
Recruiter
(That I used to know)
Recruiter
(I used to know)
Now you're some recruiter that I used to know
Recruiter
(Kterého jsi kdysi znal)
Recruiter
(Kterého jsi kdysi znal)
Recruiter
(Kdysi znal)
Teď jsi jen náborář, kterého jsem kdysi znal
I used to know
That I used to know
I used to know
Recruiter
Kdysi znal
Kterého jsem kdysi znal
Kdysi znal
Recruiter/Náborář

Text pridala Halogenka

Video přidala Halogenka

Preklad pridala Halogenka

Preklad opravila Halogenka

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.