Pokec Playlisty
Reklama

Open Up Heaven - text, preklad

playlist Playlist
When heaven opens, over me, I'm... saturated in love
Dancing deeper, in creativity...nothing impossible for me
Stirring passion, dreams awakened, Heaven opened, is what I
long to see...
Keď sa nebo nado mnou otvorí, som nasýtený
láskou
Viac tancovať, kreatívne...nič nieje nemožné
pre mňa
Zmiešaná vášeň, prebudil sny, Nebo sa otvorilo je to čo vidím
It's the promise I was made for, born for
To see heaven open up on earth
It's everything I'd fight for, I'd die for
To see heaven invade this earth

Je to sľub bol som stvorený, narodený
vidieť nebo otvoriť sa na zemi
Je to všetko za čo by som chcel bojovať, zomrieť
vidieť nebo prísť na zem.
Open up... heaven
We will party with the angels
There is nothin better
We're ready for encounters with You
Otvor sa...nebo
Budeme mať párty s anjelmi
Nič nieje lepšie
Sme pripravený na stretnutie s Ním
Reformation, Transformation, Revolution,...It's our destiny
A generation, designed to worship, we have Jesus and his
presence is all we need...
Reformácia, Transformácia, Revolúcia...je to náš
osud
Generácia, navrhnutá na uctievanie, máme Ježiša
a Jeho prítomnosť je všetko čo potrebujem...
I live for Your presence Žijem pre Tvoju prítomnosť

Text pridala Lemurek27

Video přidala Lemurek27

Preklad pridala monchinella

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.