Playlisty Pokec
Reklama

Watching You - text, preklad

playlist Playlist
I’m standing outside on your momma’s lawn
And it’s 5 am, got your curtains drawn,
Been 25 times that I called…
But, I know that you love me.
Now I’m all dressed up and I know that you’re here
Boy its just a little rain, no these ain’t no tears
Every moment passed is a thousand years
Since you loved me…
Stojím venku na trávníku tvé mámy
Je pět hodin ráno a máš zatažené rolety
Bylo to pětadvacetrkát, co jsem ti volala...
Ale já vím, že mě miluješ
Teď jsem vyparáděná a vím, že jsi tady
Chlapče, to je jen lehký deštík, to nejsou slzy
Každý moment, co uplyne, je jako tisíc let
Od doby, co jsi mě miloval
And out of all the stupid boys I knew
I had to fall for you
And out of all the pretty lies you told
Can’t one of them be true?
A ze všech těch hloupých kluků, co jsem znala
Jsem se musela zamilovat zrovna do tebe
A ze všech těch pěkných lží, co jsi říkal
Byla aspoň jedna z nich pravda?
When you wake up I’ll still believe your mine…
Oooh Oooh I’m watching you
Sleep all night with a stranger on my side…
Oooh Oooh I’m watching you.
No no no this was not the plan,
If I can’t have you then no one can.
When you wake up I’ll still be here outside
Oooh Oooh I’m watching you.
Když se vzbudíš, stále věřím, že jsi můj
Oh, Oh, sleduju tě
Spíš celou noc s jinou na mé straně
Oh, Oh, sleduje tě
Ne, ne, ne, tohle nebyl plán
Pokud tě nemůžu mít já, tak nikdo
Až se vzbudíš, budu pořád stát venku
Oh, oh, sleduje tě
Happy Hour ain’t so happy when you got no friends
And who knew I’d find an angel at the gates of Hell?
Your glass was always empty, but your bed was full
When you loved me…
Now you gave me back my key, but you still have my heart
Are all the dreams of you and me in broken frames in your garbage?
The other guys with their honest eyes
Šťastné hodiny nejsou tak šťastné, když nemáš žádné přátele
A kdo mohl vědět, že najdu anděle u pekelských bran?
Tvá sklenice byla vždy prázdná, zato postel plná
Když jsi mě miloval
Teď jsi mi vrátil moje klíče, ale stále jsi mi nevrátil mé srdce
A všechny naše společné sny jsou v prasklých rámech ve tvém smetí?
A další chlapi s jejich upřímnými oči
Just can’t love me…
And out of all the stupid boys I knew
I had to fall for you
And out of all the pretty lies you told
Can’t one of them be true?
Mě prostě nemůžou milovat
A ze všech těch hloupých kluků, co jsem znala
Jsem se musela zamilovat zrovna do tebe
A ze všech těch pěkných lží, co jsi říkal
Byla aspoň jedna z nich pravda?
When you wake up I’ll still believe your mine…
Oooh Oooh I’m watching you
Sleep all night with a stranger on my side…
Oooh Oooh I’m watching you.
No no no this was not the plan,
If I can’t have you then no one can.
When you wake up I’ll still be here outside
Oooh Oooh I’m watching you.

Když se vzbudíš, stále věřím, že jsi můj
Oh, Oh, sleduju tě
Spíš celou noc s jinou na mé straně
Oh, Oh, sleduje tě
Ne, ne, ne, tohle nebyl plán
Pokud tě nemůžu mít já, tak nikdo
Až se vzbudíš, budu pořád stát venku
Oh, oh, sleduje tě
Loving you is like a chainsaw to my heart,
But we’re more beautiful with every single scar.
The words you promised, laying in the backseat of your car…
But like a bad, bad dream you leave me in the dark…
Milovat tě je jako řetězová pila do mého srdce
Ale byli jsme čím dál víc překrásní s každou další jizvou
Slova, která jsi slíbil, leží ve tvém autě na zadím sedadle
Ale jako špatný, ošklivý sen mě opouštíš v temnotě
When you wake up I’ll still believe your mine…
Oooh Oooh I’m watching you
Sleep all night with a stranger on my side…
Oooh Oooh I’m watching you.
No no no this was not the plan,
If I can’t have you then no one can.
When you wake up I’ll still be here outside
Když se vzbudíš, stále věřím, že jsi můj
Oh, Oh, sleduju tě
Spíš celou noc s jinou na mé straně
Oh, Oh, sleduje tě
Ne, ne, ne, tohle nebyl plán
Pokud tě nemůžu mít já, tak nikdo
Až se vzbudíš, budu pořád stát venku
Oh, oh, sleduje tě

Text pridal Aleks

Preklad pridal Aleks

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.