Playlisty Pokec
Reklama

Television - text, preklad

playlist Playlist
Hello Mr. Officer
We’re just having fun,
You can take the handcuffs off
I promise we won’t run…
Speed boats and Versace coats,
An olive in my glass…
Jail bird scars and gold tooth smiles-
They love my rich girl class.
So you took away our money
But you’ll never take away our love,
And we’ll never go to heaven
But who needs to when you live this good?
Haló, pane strážníku
Prostě se jen bavíme
Můžete sundat ta pouta
Slibuju, že neutečeme
Motorové čluny a kabáty od Versace
Oliva v mé sklence
Jizvy kriminálníka a úsměvy se zlatými zuby-
Milují mé chování bohaté dívky
Vzal jsi naše peníze
Ale nikdy nevezmeš naši lásku
A nikdy nepůjdeme do nebe
Ale kdo by to potřeboval, když žijeme tak dobře?
‘Cause men will fight
And girls will lie,
Just like on the television
Don’t tell us
That this ain’t right,
It’s just like on the television
The silence
The violence
We don’t need to be forgiven
Your business
Go mind it
Cause this ain’t fucking Jerry Springer
We say our lines,
We do the time,
We’re just like on the television
Protože muži budou bojovat
a dívky budou lhát
Přesně tak, jako v televizi
Takže nám neříkejte
že tohle není správné,
Je to přesně jako v televizi
Ticho
Násilí
Nepotřebujeme odpuštění
Tvoje věc
Běž si jí hledět
Protože tohle není žádnej zkurvenej Jerry Springer
Říkáme svůj scénář
Protahujeme to
Jsme, jako bychom byli v televizi
If I paint my sins white
Will it make me pure again?
If I wet my mascara eyes
Will the witness be my friend?
Nicotine and low life dreams
Have never felt so warm
When your father’s on the bottle
And your mother’s on the floor…
Got the whole town looking through our window
Every day of the week.
On the run, fuck the fun
No this isn’t like the movies scenes…
Když svoje hříchy přemaluju na bílo
Budu pak znovu čistá?
Když si navlhčím mé namalované oči
bude svědek můj přítel?
Nikotin a sny hodné člověka s nicotným životem
Nikdy nebyly tak hřejivé
Když tvůj otec pije
A tvoje matka je na podlaze...
Celé město se nám dívá do okna
Každý den z týdne
Na útěk, do háje se zábavou
Ne, toto není jako scény z filmů
‘Cause men will fight
And girls will lie,
Just like on the television
Don’t tell us
That this ain’t right,
It’s just like on the television
The silence
The violence
We don’t need to be forgiven
Your business
Go mind it
Cause this ain’t fucking Jerry Springer
We say our lines,
We do the time,
We’re just like on the television
Protože muži budou bojovat
a dívky budou lhát
Přesně tak, jako v televizi
Takže nám neříkejte
že tohle není správné,
Je to přesně jako v televizi
Ticho
Násilí
Nepotřebujeme odpuštění
Tvoje věc
Běž si jí hledět
Protože tohle není žádnej zkurvenej Jerry Springer
Říkáme svůj scénář
Protahujeme to
Jsme, jako bychom byli v televizi
“Bad mistakes and good intentions”
Ain’t what they’re saying about us in the papers…
Fast forward? No. Can’t change the station.
If it’s 7 years, then 7 years I’m waiting for you…
"Osudové chyby a dobré záměry"
Není to přesně to, co o nás říkají v novinách
Rychlý posun vpřed? Ne.
Pokud je to 7 let, tak na tebe 7 let čekám...
Where I’m from
It all goes wrong,
It’s not like on the television
The darkest days
Don’t fade away,
Can’t turn it off like television
And they laugh and they wave,
Behind the glass they’re there to stay…
But our script, it don’t fit,
You know the bad guy always pays.
And now I’m alone.
There’s no one home.
So I turn on my television
Odkud jsem
Všechno je špatně
Není to jako v televizi
Nejtemnější dny
Neodchází pryč
Nemůžu je vypnout jako televizi
Smějí se a mávají
Za sklem jsou tu, aby zůstali
Ale náš scénář nesedí
Víš, že záporné postavy vždy doplatí
Teď jsem sama.
Nikdo není doma.
A tak zapnu televizi.

Text pridal Aleks

Text opravila d.koko

Video přidala d.koko

Preklad pridala em-zet

Preklad opravila d.koko

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.