Playlisty Pokec
Reklama

Marlboro Lights - text, preklad

playlist Playlist
Say you don't love me
Say you don't want me anymore
Tell me it's over… it's over.
I'll open my bottle
But no I ain't opening this door.
Bath water gets colder… so just say it's over.
Řekni, že mě nemiluješ
Řekni, že mě už nechceš
Řekni mi, že je konec... je konec.
Otevřu mou láhev
Ale ne, neotevírám tyhle dveře
Koupel začíná být studená... tak prostě řekni, že je konec.
Cause my pocket's broke,
My soul is stone,
I ruined you again…
And a lonely bridge,
A roof top ledge
Could just fix everything…
Protože moje kapsa je prázdná
Moje duše je z kamene
Znovu jsem tě zničila...
A osamělý most
Nebo střešní římsa
By mohly všecho spravit...
But when I'm alone on the longest nights,
I think of you and your Marlboro Lights
And I… I get a bit better
And I lay here on the bedroom floor
Where your feet walked out and your daggers fall
And I… I get a little bit better
Ale když jsem sama během nejdelších nocí
Myslím na tebe a tvé Marlboro Lights
A... cítím se lépe
A ležím tady na té podlaze v ložnici
Kde tvé nohy chodily a dýky padaly
A já... se cítím lépe
Say you'll forget me…
Say you'll erase me from your mind.
Right from the day of our doomed beauty
I saw my future in your eyes.
Save the words you've rehearsed,
We both know I won't be fine…
You know that fate don't take my bribes
And I only want what's never mine.
Řekni, že mě zapomeneš
Řekni, že mě vymažeš ze své mysli
Ode dne, kdy naše krása byla odsouzena k zániku
Viděla jsem svou budoucnost ve tvých očích
Nech si ty předcvičená slova
Oba víme, že nebudu v pořádku
Víš, že osud nebere mé úplatky
A chci jen to, co nikdy není mé
So you break the door,
You break my heart,
You ruin me again…
And the passing trucks
And loaded guns
Never could fix anything…
Takže rozbiješ dveře
Zlomíš mi srdce
A znovu mě zničíš
A projíždějící kamiony
Nebo odjištěné zbraně
Nikdy nic nemohly vyřešit...
But when I'm alone on the longest nights,
I think of you and your Marlboro Lights
And I… I get a bit better
And I lay here on the bedroom floor
Where your feet walked out and your daggers fall
And I… I get a little bit better
Ale když jsem sama během nejdelších nocí
Myslím na tebe a na Marlboro Lights
A já... cítím se lépe
A ležím tady na té podlaze v ložnici
Kde tvé nohy chodily a dýky padaly
A já... cítím se lépe
When love is made so renegade
You know you're going down in flames,
And if our hearts must share a grave
At least can we be friends?
You shoot your words,
They knock me down
Like rubber bullets raining out…
They bounce right off and I get up again…
But if no one understands me,
At least you could pretend…
I never knew when love was true,
But I know it's the end.
(...)
Víš, že tě pohltí plameny
A pokud naše srdce musí sdílet hrob
Mohli bychom alespoň být přáteli?
Střílíš svá slova
Položí mě k zemi
Jakoby pršely gumové projektily
Odrazí se a já znovu vstanu
Ale když mi nikdo nerozumí
Mohl bys alespoň předstírat...
Nikdy jsem nevěděla, kdy je láska pravá
Ale vím, že je konec.
But I'll be here 'til chaos calls,
And God ain't listening anymore,
Cause I… I know that we could be better
I'll stay here to defy our fears
Even though I know it'll end in tears,
Cause I… I know that we could be better
When I'm alone on the longest nights
I think of you and your Marlboro Lights
And I… I couldn't be better…
Ale budu tady do volání chaosu
A Bůh už neposlouchá
Protože... vím, že bychom mohli být lepší
Zůstanu tady, abych vzdorovala našim strachům
I když vím, že to skončí v slzách
Protože... vím, že můžeme být lepší
Když jsem sama o těch nejdelších nocích
Myslím na tebe a tvé Marlboro Lights
A... nemohlo by mi být lépe...

Text pridala Twila

Text opravila homewrecker

Video přidala SuperSonic

Preklad pridala em-zet

Preklad opravila homewrecker

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.