Playlisty Pokec
Reklama

If I Was God - text, preklad

playlist Playlist
Would you love me
If you found out I never had
No clothes, cars, money
No clothes, cars, money
Would you still want me
If I told ya I was not a somebody (somebody)
Nothing special (nobody)
Miloval bys mě,
kdybys zjistil, že jsem nikdy neměla,
žádné oblečení, auta, peníze
žádné oblečení, auta, peníze
Chtěl bys mě nadále,
kdybych Ti řekla, že jsem byla nikdo (nikdo)
ničím zvláštní (nikdo)
Yeah, I've been lying
Fantasizing that I had it all
I wanna give you more
Than just the person that I was
Yeah, lhala jsem
Fantazírovala jsem, že mám všechno
Chci Ti dát víc
než pouze osoba, kterou jsem byla
I wish I was strong
I wish I was everything
I'm feeling it inside my head
Don't let me wake up
The truth is my enemy
Just tell me you're still here ...
Přeji si, abych byla silná
Přeji si, abych byla vším
Cítím to uvnitř své hlavy
Nedovol mi probudit se
Pravda je můj nepřítel
Jen mi řekni, že tu stále jsi
If I was God, what would I change?
(Love, War, Lies, Money)
(Love, War, Lies, Money)
Should we keep on or should we throw me away?
(Love, War, Lies, Money)
(Love, War, Lies, Money)
Kdybych byla Bůh, co bych změnila?
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
Měli bychom být spolu nebo rozdělení?
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
I hate to tell ya
But it's all an illusion from the
Hair, lashes, nails, body
Hair, lashes, nails, body
I'm scared to disappoint ya
All I really got is just a
Heartbeat, soul, honest
Heartbeat, soul, honest
Nenávidím, že Ti to musím říct
ale tohle všechno je jen iluze
od vlasů, řasů, nehtů, těla
vlasů, řasů, nehtů, těla
Bojím se, že Tě zklamu
Vše, co doopravdy mám je jen
tlukot srdce, duše, poctivost
tlukot srdce, duše, poctivost
It's a secret me
I never showed nobody, no
That everything I wanted
Isn't pathological
To jsem tajemná já
Nikdy jsem nikomu nepřiznala, ne
že všechno, co jsem kdy chtěla
není patologické
I wish it was real
I wish I had everything
I dream of while I'm in bed
Don't let me wake up
The fear of emptiness
Just let me believe it ...
Přeji si, aby to bylo opravdové
Přeji si, abych měla všechno
Sním o chvíli, kdy jsem v posteli
Nedovol mi probudit se
Strach ze samoty
Dovol mi uvěřit
If I was God, what would I change?
(Love, War, Lies, Money)
(Love, War, Lies, Money)
Should we keep on or should we throw me away?
(Love, War, Lies, Money)
(Love, War, Lies, Money)
Kdybych byla Bůh, co bych změnila?
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
Měli bychom být spolu nebo rozdělení?
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
I don't really wanna leave like nothing's wrong
I don't really wanna give up on our love
I don't really wanna leave like nothing's wrong
I don't really wanna give up on our love babe
Opravdu Tě nechci opusti, jako by se nic nestalo
Opravdu se nechci vzdát naší lásky
Opravdu Tě nechci opusti, jako by se nic nestalo
Opravdu se nechci vzdát naší lásky zlato
If I was God, what would I change?
(Love, War, Lies, Money)
(Love, War, Lies, Money)
Should we keep on or should we throw me away?
(Love, War, Lies, Money)
(Love, War, Lies, Money)
Kdybych byla Bůh, co bych změnila?
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
Měli bychom být spolu nebo rozdělení?
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
(Láska, Válka, Lži, Peníze)
If I was God, what would I change?
(Would you still love me?)
(Reality.)
(If I wasn't everything you thought I was?)
(An iluusion.)
Should we keep on or should we throw me away?
(It's not a lie. It's deep.)
(I just wanted to give you the best version of me.)
(A fantasy.)
Kdybych byla Bůh, co bych změnila?
(Miloval bys mě pořád?)
(Realita.)
(Kdybych nebyla taková, jako sis myslel?)
(Iluze.)
Měli bychom být spolu nebo rozdělení?
(Není to lež. Je to hluboké.)
(Jen jsem ti chtěla dát tu nejlepší verzi mě.)
(Fantazie.)
(Ideology.)
(Why did I choose dishonestly?)
(Dishonestly.)
(Ideologie.)
(Proč jsem si vybrala neupřímnost?)
(Neupřímnost.)
(I was trying to protect you from disappointment.)
(Disappointment.)
(Snažila jsem se tě ochránit od zklamání.)
(Zklamání.)
(Is it really that bad?)
(Am I really that wrong?)
(Je to doopravdy tak špatně?)
(Jsem opravdu tak špatná?)

Text pridala pajinka13

Text opravil sameto144

Video přidala HannieF

Preklad pridal Aleks

Preklad opravil sameto144

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.