Playlisty Pokec
Reklama

Devils Don't Fly - text, preklad

playlist Playlist
I heard the angels call again…
I threw myself a party- Chardonnay and Oxy.
I stopped the screams inside my head…
I remember when you had me,
Floating high like Sid and Nancy
Slyšela jsem, jak andělé znovu volají
Uspořádala jsme si party - Chardonay a Oxy
Zastavila jsem ten křik ve své hlavě
Pamatuju si, když jsi mě měl
Vznášeli jsme se vysoko jako Sid a Nancy
They say it’s not the answer, but I can’t carry on,
‘Cause I got nowhere, no one, without you boy, I’m done.
And when I’m gone remember you’re the one…
And just because I fight don’t mean that I never learned how to love.
Říkají, že to není odpověď, ale nemůžu jít dál
Protože nemám kam jít, nemám nikoho, bez tebe jsem zničená
A když jsem pryč, pamatuj si, že ty jsi ten pravý
A jen proto, že se hádám, neznamená, že jsem se nikdy nenaučila, co znamená láska.
You know Devils don’t fly…
So don’t expect me not to fall
Devils don’t fly…
But God, we almost had it all
Víš, že ďáblové nelétají...
Takže nečekej, že nespadnu
Ďáblové nelétají...
Ale Bože, měli jsme skoro všechno
But I got chains and you got wings…
You know that life ain’t fair sometimes
Devils don’t fly…
But I try
Ale já mám řetězy a ty křídla
Víš, že život někdy není fér
Ďáblové nelétají...
Ale já se snažím
What’s a girl to do when she’s not strong?
When everyone that holds my hand gets cut from all the thorns?
I used to put my ear against the wall
To hear the screams, to hear the fall
More reasons to escape it all
Co si jen dívka počne, když není silná?
Když všechny, kdo mě drží za ruku, zraní všechny ty trny?
Dřív jsem přikládala ucho na zeď
Abych slyšela křik, pád
Víc důvodů, proč tomu všemu utéct
And it’s not the answer, but I can’t carry on…
I give my best smile, my last dime, but I always get it wrong.
It’s not ’cause I’m young, or from a broken home…
Maybe I just fight ’cause I don’t know where I belong.
A není to odpověď, ale nemůžu jít dál
Dávám svůj nejlepší úsměv, můj poslední cent, ale vždy chápu špatně.
Není to proto, že jsem mladá, nebo kvůli zničenému domovu...
Možná bojuju, protože nevím, kam patřím.
You know
Devils don’t fly…
So don’t expect me not to fall
Devils don’t fly…
But God, we almost had it all
Víš, že ďáblové nelétají...
Takže nečekej, že nespadnu
Ďáblové nelétají...
Ale Bože, měli jsme skoro všechno
But I got chains and you got wings…
You know that life ain’t fair sometimes
Devils don’t fly…
But I try
Ale já mám řetězy a ty křídla
Víš, že život někdy není fér
Ďáblové nelétají...
Ale já se snažím
Angels were never meant to fall
And you were the loveliest of all
If I thought God could fix this, I’d pray for your forgiveness,
But I’ve been cast down, thrown out when I crossed to the other side…
Andělé nikdy nebyli předurčeni k pádu
A ty jsi byl z nich nejkrásnější
Kdybych si myslela, že to Bůh spraví, modlila bych se za tvé odpuštění,
Ale byla jsem svržena, vyhozena, když jsem přešla na druhou stranu...
You know
Devils don’t fly…
So don’t expect me not to fall
Devils don’t fly…
But God, we almost had it all

Víš, že ďáblové nelétají...
Takže nečekej, že nespadnu
Ďáblové nelétají...
Ale Bože, měli jsme skoro všechno
But I got chains and you got wings…
You know that life ain’t fair sometimes
Devils don’t fly…
But I try
Ale já mám řetězy a ty křídla
Víš, že život někdy není fér
Ďáblové nelétají...
Ale já se snažím
But I try Ale já se snažím

Text pridala Twila

Text opravil Aleks

Video přidala Ahsoka14Tano

Preklad pridala em-zet

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.