Pokec Playlisty
Reklama

Finland - text, preklad

In the night, you'd better disappear
But sometimes, you gotta fight your fears
In the light, you'd love to live
V noci bys raději zmizel
Ale občas musíš bojovat se strachem
Ve světle bys miloval žití
Let's go, we don't have much time
Don't you know, Finland moves at night
And we have long long nights
Pojďme, nemáme moc času
Nevíš snad, že se Finsko v noci hýbe
A máme dlouhé, dlouhé noci
Hurry up, wolves are coming
Hurry up this wood is not burning
They're a coming
Pospěšme si, vlci přicházejí
Pospěšme si, toto dřevo nehoří
Přicházejí
Hurry up, keep this old knife
Hurry up, even cold can't keep us inside
Let's go outside
Pospěšme si, nechme si tento starý nůž
Pospěšme si, ani chlad nás nemůže udržet uvnitř
Pojďme ven
You never see its face
Some things you face alone
And if you close your eyes
When the Finland sun burns you will know
And when far from yours
No way to come back home
But when you feel the warmth
You will forget the cold
Nikdy nevidíš tvář
Některým věcem musíš čelit sama
A pokud zavřeš oči
Když slunce Finska pálí, budeš vědět,
A když jsi daleko od domova
Není cesty zpět domů
Ale když cítíš teplo
Zapomínáš na zimu
Let's go, you don't have much time
Now you know, Finland moves at night
In the long long nights
Pospěšme si, vlci přicházejí
Pospěšme si, toto dřevo nehoří
Přicházejí
Hurry up, drop your old life
Hurry up, even wolves can't keep you inside
Let's go outside
Pospěšme si, nechme si tento starý nůž
Pospěšme si, ani chlad nás nemůže udržet uvnitř
Pojďme ven
You never see its face
Some things you face alone
And if you close your eyes
When the Finland sun burns you will know
And when far from yours
No way to come back home
But when you feel the warmth
You will forget the cold
Nikdy nevidíš tvář
Některým věcem musíš čelit sama
A pokud zavřeš oči
Když slunce Finska pálí, budeš vědět,
A když jsi daleko od domova
Není cesty zpět domů
Ale když cítíš teplo
Zapomínáš na zimu
You never see its face
And if you close your eyes
And when far from yours
No way to come back home
But when you feel the warmth
You will forget the cold
Nikdy nevidíš tvář
A pokud zavřeš oči
A když jsi daleko od domova
Není cesty zpět domů
Ale když cítíš teplo
Zapomínáš na zimu
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finsko
Finsko
Finsko
Finsko
Finsko

Text pridala asocial

Video přidala asocial

Preklad pridala asocial

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.