Pokec Playlisty
Reklama

Outnumbered - text, preklad

playlist Playlist
Don't tell me this is all for nothing
I can only tell you one thing
On the nights you feel outnumbered
Baby I'll be out there somewhere
I see everything you can be
I see the beauty that you can't see
On the nights you feel outnumbered
Baby I'll be out there somewhere
Nehovor mi, že je to všetko pre nič
Môžem ti povedať len jednu vec,
Noci keď sa cítiš navyše
Baby, budem tam niekde vonku
Vidím všetko čo môžeš byť,
Vidím tu krásu ktorú ty nevidíš
Noci keď sa cítiš navyše
Baby, budem tam niekde vonku
I could've showed you all the scars at the start
But that was always the most difficult part
See I'm in love with how your soul's a mix of chaos and art
And how you never try to keep 'em apart
I wrote some words and then I stared at my feet
Became a coward when I needed to speak
I guess love took on a different kind of meaning for me
So when I go just know it kills me to leave
Mohol som ti ukázať všetky jazvy na začiatku
Ale to bola vždy tá najťažšia časť
Vidíš, že som zamilovaný, ako je tvoja duša zmesou chaosu a umenia
A ako sa nikdy nepokúšaš držať ich od seba
Napísal som pár slov a potom som hľadel na nohy
Keď som potreboval hovoriť, stal som sa zbabelcom
Myslím, že láska pre mňa nadobudla iný význam
Takže keď idem, viem, že ma zabíja odísť
To all the stars that light the road
Don't ever leave that girl so cold
Never let me down, just lead me home
Všetkým hviezdam, ktoré osvetľujú cestu
Nenechaj to dievča chladné,
Nikdy ma nepustí, len ma dovez domov
Don't tell me this is all for nothing
I can only tell you one thing
On the nights you feel outnumbered
Baby I'll be out there somewhere
I see everything you can be
I see the beauty that you can't see
On the nights you feel outnumbered
Baby I'll be out there somewhere
Nehovor mi, že je to všetko pre nič
Môžem ti povedať len jednu vec,
Noci keď sa cítiš navyše
Baby, budem tam niekde vonku
Vidím všetko čo môžeš byť,
Vidím tu krásu ktorú ty nevidíš
Noci keď sa cítiš navyše
Baby, budem tam niekde vonku
But there's beauty here that's yet to depart
There's still a song inside the halls in the dark
I'll come for you if you just stay where you are
And I'll always hold your hand in the car
Ale je tu krása, ktorá ešte neodišla
Stále je tu pieseň vnútri sály v tme
Prídem za tebou, ak zostaneš kde si
A ja vždy ťa budem držať za ruku v aute
There'll be days when it's difficult
But I ask you to never leave behind the reciprocal, we're past that
Love is not designed for the cynical
So we have that
We can have that
Budú dni keď to bude ťažké,
Ale žiadam ťa nikdy neopustí to vzájomné, sme okolo toho
Láska nie je navrhnutá pre cynikov
Takže to máme,
Môžeme to mať
To all the stars that light the road
Don't ever leave that girl so cold
Never let me down, just lead me home
Všetkým hviezdam, ktoré osvetľujú cestu
Nenechaj to dievča chladné,
Nikdy ma nepustí, len ma dovez domov
Don't tell me this is all for nothing
I can only tell you one thing
On the nights you feel outnumbered
Baby I'll be out there somewhere
I see everything you can be
I see the beauty that you can't see
On the nights you feel outnumbered
Baby I'll be out there somewhere
Nehovor mi, že je to všetko pre nič
Môžem ti povedať len jednu vec,
Noci keď sa cítiš navyše
Baby, budem tam niekde vonku
Vidím všetko čo môžeš byť,
Vidím tu krásu ktorú ty nevidíš
Noci keď sa cítiš navyše
Baby, budem tam niekde vonku
How long can you wait for the one you deserve
Fight on
Never let it out
Never let it out
Ako dlho môžete čakať na toho, koho si zaslúžite
Bojovať ďalej
Nikdy to nenechaj
Nikdy to nenechaj
I'm gone If you ever leave
I hope that you learn to fight on
To fight on
Odídem, ak niekedy odídeš
Dúfam, že sa naučíš bojovať
Bojovať
Don't tell me this is all for nothing
I can only tell you one thing
On the nights you feel outnumbered
Baby I'll be out there somewhere
I see everything you can be
I see the beauty that you can't see
On the nights you feel outnumbered
Baby I'll be out there somewhere
Baby I'll be out there somewhere, somewhere, somewhere
Baby I'll be out there somewhere. somewhere
Nehovor mi, že je to všetko pre nič
Môžem ti povedať len jednu vec,
Noci keď sa cítiš navyše
Baby, budem tam niekde vonku
Vidím všetko čo môžeš byť,
Vidím tu krásu ktorú ty nevidíš
Noci keď sa cítiš navyše
Baby, budem tam niekde vonku
Baby, budem tam niekde vonku (niekde, niekde)
Baby, budem tam niekde vonku (niekde)

Text pridala m1shulka

Video přidala m1shulka

Preklad pridala m1shulka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.