Playlisty Pokec
Reklama

Loyalty (ft. Rihanna) - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I said I'm geeked and I’m fired up (fired, fire)
All I want tonight just get high up (high, high, high)
Girl, you look so good, it's to die for (die for)
Ooh that pussy good, it's to die for (on fire)
Řekl jsem, že jsem na drogách a planu (planu, oheň)
Vše, co chci dnes večer, je prostě se zhulit
Holka, vypadáš fakt dobře, až bych pro to umíral (umíral)
Ooh, tahle kočka je dobrá, až bych umíral (v ohni)
It’s a secret society
All we ask is trust
(All we ask is trust)
All we got is us
Loyalty, loyalty, loyalty
Loyalty, loyalty, loyalty
Je to tajná společnost
Všechno, co žádáme, je důvěra
(Všechno, co žádáme, je důvěra)
Všechno, co máme, jsi my
Loajalita, loajalita, loajalita
Loajalita, loajalita, loajalita
Kung Fu Kenny, now
My resume is real enough for two millenniums
A better way to make a wave's not defendin' them
I meditate and moderate all of my wins again
I'm hangin' on the fence again
I'm always on your mind
I put my lyric and my lifeline on the line
And ain't no limit when I might shine, might grind
You rollin' with it at the right time, right now
(Only for the dollar sign)
Kung Fu Kenny, teď
Můj životopis je dostatečný na dvě tisíciletí
Lepší způsob, jak udělat vlnu, je nebránit se jim
Léčím se a moderuju všechna svá vítězství
Visím na plotě
Vždy na mě myslíš
Dávám svoje texty a můj život je v řadě
A není žádný limit ve správný čas, správný je teď
Ve správnou chvíli se sem vracíš, právě teď
(Jen kvůli penězům)
Bad gyal RiRi, now
Swerve, swerve, swerve, swerve, deeper now
On your pulse like a CD in
Gas in the bitch like it’s premium
Haul ass on a bitch all in the fast lane
Been a bad bitch way before any cash came
I’m established
Hundred carats on my name, run the atlas
I'm a natural, I’m alright
Špatná holka, RiRi, teď
Odchyluj se, odchyluj se, odchyluj se hlouběji
Tvůj pulz je jako by v něm bylo CD
Plyn patří do děvky jako kdyby byl prémiový
Ulovený zadek tou děvkařskou hrou než hrou peněz
Jsem stanovená
Sto karátů v mém jméně, rozběhni atlas
Jsem přírodní, mám pravdu
I'm a savage, I'm an asshole, I'm a king
Shimmy-yeah, shimmy-yeah, shimmy-yeah, rock
You can tell your nigga he can meet me outside (yeah)
You can babysit him when I leave him outside
Ain’t no other love like the one I know
I done been down so long I slowed
I done came down so hard I slowed
I don't sleep forever, all a real nigga want
Jsem divoch, jsem zmrd, jsem král
Shimmy-yeah, shimmy-yeah, shimmy-yeah, rock
Můžeš říct svýmu negrovi, že se setkáme venku (yeah)
Můžeš mu dělat chůvu, až ho nechám venku
Není lepší láska než ta, co znám
Byl jsem na dně, tak dlouho zpomalenej
Šel jsem ke dnu, tak dlouho zpomalenej
Nespím navěky, což chtěj všichni praví negři
I said I'm geeked and I'm fired up (fired, fire)
All I want is tonight is just to get high up (yeah)
(all I want is, all I want is)
Řekl jsem, že jsem na drogách a planu (planu, oheň)
Vše, co chci dnes večer, je prostě se zhulit
(Vše co chci je, vše co chci je)
Loyalty, loyalty, loyalty
Loyalty, loyalty, loyalty
10-4, no switching sides
Feel somethin' wrong
You acting shifty, you don't ride
With me no more, I need
Loyalty, loyalty, loyalty
Loyalty, loyalty, loyalty
Loajalita, loajalita, loajalita
Loajalita, loajalita, loajalita
10-4, žádné měnění stran
Ciť že je něco špatně
Jednáš šeredně, nejezdíš
Se mnou, potřebuju
Loajalitu, loajalitu, loajalitu
Loajalitu, loajalitu, loajalitu
Tell me who you loyal to
Is it money? it is fame? Is it weed? Is it drink?
Is it comin' down with the loud pipes and the rain?
Big chillin', only for the power in your name
Tell me who you loyal to
Is it love for the streets when the lights get dark?
Is it unconditional when the 'Rari don't start?
Tell me when your loyalty is comin' from the heart
Řekni mi, komu jsi věrnej
Jsou to peníze? Sláva? Tráva? Pití?
Schází to dolů s hlasitými trubkami a deštěm?
Velké chillování, jenom pro moc ve tvém jméně
Řekni mi, komu jsi věrnej
Je to láska k ulicím, když světla zhasnou?
Je to bezpodmínečné, když Ferrari nestartuje?
Řekni mi, až tvoje věrnost vyjde ze srdce
Tell me who you loyal to
Do it start with your women or your man? (Mmm)
Do it end with your family and friends? (Mmm)
Or you're loyal to yourself in advance?
I said, tell me who you loyal to
Is it anybody that you would lie for?
Anybody you would slide for?
Anybody you would die for?
That's what God for
Řekni mi, komu jsi věrnej
Začíná u tvých žen nebo muže? (Mmm)
Končí u tvé rodiny a přátel? (Mmm)
Nebo jsi věrný svému pokroku?
Řekl jsem, řekni mi, komu jsi věrnej
Je to cokoliv, pro co bys lhal?
Cokoliv pro co by ses posunul?
Cokoliv pro co bys umíral?
Od toho je Bůh
I said I'm geeked and I'm fired up (fired, fire)
All I want tonight is just to get high up
(All I want is, all I want is)
Řekl jsem, že jsem na drogách a planu (planu, oheň)
Vše, co chci dnes večer, je prostě se zhulit
(Vše co chci je, vše co chci je)
Loyalty, loyalty, loyalty
Loyalty, loyalty, loyalty
10-4, no switching sides
Feel somethin' wrong
You acting shifty, you don't ride
With me no more, I need
Loyalty, loyalty, loyalty
Loyalty, loyalty, loyalty
Loajalita, loajalita, loajalita
Loajalita, loajalita, loajalita
10-4, žádné měnění stran
Ciť že je něco špatně
Jednáš šeredně, nejezdíš
Se mnou, potřebuju
Loajalitu, loajalitu, loajalitu
Loajalitu, loajalitu, loajalitu
It's so hard to be humble
It's so hard to be
Lord knows is I'm trying
Lord knows is I'm dying, baby
Je těžký být pokornej
Je těžký být
Pán ví, že se snažím
Pán ví, že umírám, kotě

Text pridal Daniel313

Text opravil DevilDan

Video přidal FifinFenty

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

DAMN.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.