Playlisty Pokec
Reklama

Pray Pray Pray - text, preklad

playlist Playlist
The world is like a river of which we drink but our sins pollute the water
And now the river is flooded so we must build an ark of faith and trust in divine providence
I was in a room of darkness it wasn't enough to open the window for air
I had to unlock the door so I searched for the key and what I found was our lady of Medugorje saying to
Svět je jako řeka, ze které pijeme
Ale naše hříchy znečisťují vodu
A teď je řeka zaplavena, tak musíme postavit
Archu důvěry a věřit v boží opatrnost
Byl jsem v temném pokoji, nestačilo to
Abych otevřel okno pro vzduch
Musel jsem odemknout dveře
Tak jsem hledal klíč a našel jsem
Naši Paní z Medugorje, říkajíc
Pray, pray pray pray, pray pray pray for a happier day
Oh come on and pray, pray pray pray, pray pray pray
And the lord will show you the way
Modli se, modli se, modli se, modli se
Za šťastnější den, oh pojď a
Modli se, modli se, modli se, modli se
A Hospodin ti ukáže cestu
Me and my brothers and sisters we were struggling between heaven and hell
We found it hard to understand how we got sunk into a spiral of negative and demonic spells
So we went on a pilgrimage searching healing at the heavenly wells
We came across a wise man telling us children it's very simple conversion mass the sacraments and
Já a moji sourozenci jsme bojovali
Mezi nebem a peklem
Těžko jsme chápali, jak jsme se ponořili
do víru negativních a démonických kouzel
Tak jsme putovali, hledajíc uzdravení
V nebeských pramenech
Setkali jsme se s mudrcem, který nám řekl děti
Je to velice jednoduché, obrat k víře pošpiní svátosti a
Pray, pray pray pray, pray pray pray for a happier day
Oh come on and pray, pray pray pray, pray pray pray and the lord will show you the way
Oh we've got to pray, pray pray pray, pray pray pray for a happy new day
Oh, musíme se modlit, modlit, modlit, modlit
Modlit, modlit, modlit za šťastnější den
Need a child like faith to enter into heaven
'Till the harvesters come don't be afraid
Potřebuji dětskou důvěru, abych vstoupil do nebe
Dokud nepřijdou žně, nemusíš se bát
We all have our crosses to carry if we carry them humbly there's no need to worry
If we forgive we'll be forgiven then our purified hearts will feel the presence of God's eternal love burn inside
I ain't no religious expert but I don't have to be to know that God ain't illusion
I'm testifying what I witness 'cause a faith without acts is a dead faith that's why I wrote this song so we can
Všichni neseme svoje kříže, pokud je neseme pokorně
Není třeba se trápit
Když odpustíme, bude nám odpuštěno
Potom naše očištěná srdce ucítí přítomnost
Věčné boží lásky planoucí v nich
Nejsem expert na náboženství
Ale ani jím nemusím být, abych věděl
Že Bůh není jen přelud
Potvrzuji to, čeho jsem byl svědkem
Protože víra
Bez činů je mrtvá víra
Proto jsem napsal tuhle píseň, tak můžeme
Pray, pray pray pray, pray pray pray for a happier day
Oh come on and pray, pray pray pray, pray pray pray and the lord will show you the way
Oh we've got to pray, pray pray pray, pray pray pray for a happy new day
Oh, musíme se modlit, modlit, modlit, modlit
Modlit, modlit, modlit za šťastnější den
Modli se, modli se, modli se za šťastnější den
Modli se, modli se, modli se za šťastnější den
Pray pray pray for a happier day
Pray pray pray for a happier day
Pray pray pray for a happier day
Pray pray pray for a happier day
(Got to pray for a better day)
Pray pray pray for a happier day
(Got to pray for a better day)
Pray pray pray for a happier day
(Got to pray for a better day)Pray pray pray for a happier day
(Got to pray for a better day)Pray pray pray for a happier day
(Got to pray for a better day)Pray pray pray for a happier day
(Got to pray for a better day)
Musíme se modlit za lepší den
Musíme se modlit za lepší den

Text pridala Millagros115

Preklad pridala Millagros115

Preklad opravila Nikola131

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

In Exil

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.